záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Týden vědy a techniky 2014  › O festivalu  › Jarní exkurze do světa vědy  › jarni-dny-otevrenych-dveri

Jarní exkurze Archeologického ústavu Brno

 

 
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
 
 
Adresa místa konání:                                        
 
 
Datum a čas:
6. června - 7. června 2014
                                    
 
Informace a domluvení návštěv:
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
tel: +420 519 517 107
 
archBrno20.jpg    arch_Brno08.JPG  
 
Nabídka exkurzí:
 Archeologie jakožto historická věda se zabývá nejstaršími dějinami lidstva: objevuje, zachraňuje, odborně zpracovává a zveřejňuje veškeré hmotné pozůstatky, které nesou nějakou nepsanou informaci o minulém lidském světě. Pracoviště Archeologického ústavu AV ČR Brno v Dolních Dunajovicích vzniklo v roce 1981 především pro potřeby záchrany stavbou novomlýnských nádrží ohrožených archeologických památek. Od roku 1986 se postupně vyprofilovalo jako specializované pracoviště, zaměřené především na zkoumání tzv. doby římské a stěhování národů (1. až 6. st. n. l.). V roce 1999 pracoviště po letech nájmu ve farní budově získalo v obci vlastní budovu, jejíž postupná rekonstrukce byla dokončena v nedávné době a dnes poskytuje plnohodnotné zázemí pro špičkovou vědeckou práci v oboru.
 
Archeologové a výzkumní technici pracující na této expozituře se věnují terénním výzkumům, zpracovávají nalezené artefakty a také se podílí na záchraně stavebními aktivitami ohrožených památek v regionu. Prioritní vědecký zájem je věnován poznávání světa germánských kmenů osídlujících jižní Moravu po přelomu letopočtu. Mezi největší atraktivity pak lze zařadit také v celoevropském měřítku unikátní památky, zanechané zde slavnými římskými legiemi císaře Marka Aurelia v druhé polovině 2. st. n. l. Výsledky práce odborníků z detašovaného pracoviště v Dolních Dunajovicích jsou pravidelně zveřejňovány na tuzemské a mezinárodní odborné scéně a také jsou průběžně prezentovány pro veřejnost.
 
Práci odborného týmu Vám přiblíží prohlídka areálu detašovaného pracoviště v Dolních Dunajovicích, kde bude podán výklad, jak probíhá archeologický výzkum a jeho následné zpracování.
 
 
www stránky: www.arub.cz
 

 DolniDunajovice.JPG