záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Týden vědy a techniky 2014  › O festivalu  › Jarní exkurze do světa vědy  › jarni-dny-otevrenych-dveri

Jarní exkurze Botanického ústavu

 

 
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Oddělení vegetační ekologie
 
 
Adresa místa konání:  
Tel.:  +420 541 126 234
 
Termín exkurze:
6. června 2013
 
Termín externí exkurze: 

9. června 2013

 
Informace a domluvení exkurzí:
Mgr. Jan Roleček, PhD.
tel.: +420 541 126 218
 
                                 
Nabídka exkurzí:
 
Čtvrtek 6. června 2013

Den otevřených dveří Botanického ústavu

Lidická 25/27, 657 20 Brno

Každou celou hodinu od 9:00 do 16:00 bude probíhat přednáška o práci a nových vědeckých poznatcích pracoviště a představení oboru paleoekologie (studium přírodního prostředí dob ledových a meziledových, změny vegetace po skončení poslední doby ledové, metody studia s důrazem na palynologii) a praktická ukázka jeho metod (odběrové vrtáky, odebraný sediment, určování rostlinných druhů podle pylu).

Poté přesun do blízkého parku Lužánky, kde proběhne ukázka terénních metod vegetační ekologie (zápis druhového složení, měření dostupnosti světla, vlhkosti půdy a půdní reakce) a jejich statistického zpracování.

Celý program potrvá cca 1-1,5 hodiny.

Určeno pro jednotlivce i skupiny do 20 lidí (větší skupiny lze rozdělit a provést v obráceném pořadí).

 


Neděle 9. června 2013

Exkurze do NPR Děvín (CHKO Pálava) - Jak se dřív v lese hospodařilo a co nám o tom mohou říct archivní prameny a živá příroda.

Exkurzi vedou R. Hédl a P. Szabó.

Sraz v 9:30 v Dolních Věstonicích u kostela.
Program exkurze cca na 3 hodiny, délka trasy zhruba 5 km (při návratu do Dolních Věstonic).
Účast neomezená.

 

 

www stránky: www.ibot.cas.cz