záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Týden vědy a techniky 2014  › O festivalu  › Jarní exkurze do světa vědy  › jarni-dny-otevrenych-dveri

Jarní exkurze Ústavu státu a práva

 

 
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
 
 
Adresa místa konání:  
Tel.:  +420 221 990 711
 
Možné termíny přednášek: 

10. května až 28. června 2013, v pracovních dnech

(přesný termín, čas a téma přednášky po předchozí domluvě, rezervace nutná s minimálně týdenním předstihem)

 
Informace a domluvení přednášek:
Lucie Benáčková
 
                                 
Nabídka přednášek:

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., nabízí zájemcům o vědu přednášky na vybraná témata. Délka každé přednášky je cca 45 minut.

 

Návštěvníci si mohou vybrat z těchto přednášek:


Symbolika práva a spravedlnosti ve výtvarném umění
Přednáška studenty seznámí s tím, odkud se vzala bohyně spravedlnosti, vybavená postupně váhami, mečem a zavázanýma očima. Od starého Řecka a Egypta se dostaneme až do současnosti. Prezentovány budou i další symboly a obrazy související s právem (bohyně Themis a Dike, Šalamounův soud, Kambýsova spravedlnost atd.)
Přednášející: JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.

Umění, demokracie a politika
Interaktivní přednáška o kontroverzních uměleckých dílech současnosti se zaměří zejména na to, jakou roli může v debatě o podobu veřejného prostoru sehrát umělecké dílo (Satanské verše, karikatury proroka Mohameda, kauza Roman Týc atd.). Cílem je seznámit studenty prostřednictvím diskuze s rozsahem svobody umělce a s některými mechanismy, které se podílejí na tvorbě a budování právního státu.
Přednášející: Mgr. Petr Agha, LL.M.

 

Úvod do islámského práva

Přednáška představuje islámské právo jakožto náboženského práva a jeho pramenů (především Korán a sunna). Islámské právo působí na území islámských států a upravuje celou řadu otázek související s plněním náboženských povinností. Měli bychom mít ale na paměti, že ve většině případů státy přijaly právní úpravu, kterou regulují právní vztahy. Tato právní úprava sice může vycházet (ve větší či menší míře) z islámského práva, ale může se i opírat o minoritní právní názory učenců - například zákaz úroků a občanské zákoníky, které si je umožňují sjednat a pod.

Přednášející: JUDr. Lenka Bezoušková, Ph.D., LL.M.

 

Islámské rodinné právo

Přednáška se zaměřuje na jednu z oblastí práva personálního statusu, na rodinné právo. Rodinné právo je upraveno jak v "klasickém" islámském právu a jeho pramenech, ale i v moderních kodifikacích. V rámci přednášky bude věnována pozornost uzavření manželství, vztahům mezi manžely a způsobům zániku manželství (zapuzení, rozvodu za poskytnutí protiplnění či rozvodu soudní cestou). na příkladech bude ukázáno, jak se může lišit současná právní úprava od "klasického" islámského práva.

Přednášející: JUDr. Lenka Bezoušková, Ph.D., LL.M.


Právní a etické aspekty lékařského výzkumu
Přednáška se věnuje otázce, jak regulovat lékařské experimenty. Přednášející pak zejména hledají odpověď, zda nám poskytuje současný právní řád dostatečné záruky, že se nemohou opakovat „experimenty na lidech“ prováděné za II. světové války. Dále je snahou je poukázat na skutečnost, že lékařský výzkum bez jakýchkoliv právních pravidel nebyl doménou pouze nacistického Německa, ale i po II. světové válce najdeme případy zneužití medicínské vědy na úkor lidské důstojnosti a základních lidských práv. A na závěr je řešena problematika nebezpečí komercionalizace výzkumu a ekonomických tlaků na potenciální účastníky výzkumu.
Přednášející: JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. LL.M., JUDr. Adam Doležal, LL.M.

 

Právní ochrana zvířat aneb k čemu jsou zvířatům zákony?
Vědci přinášejí stále další důkazy o tom, že zvířata jsou cítící bytosti, mnohdy vybavené schopnostmi, o kterých lidé dříve neměli ani tušení. Současné společenské snahy zakládat vztah člověka ke zvířatům na respektu, péči a ochraně se stále silněji odráží i v právních předpisech. Zákony stanoví řadu pravidel, jak zacházet se zvířaty v lidské péči, ať už jde o domácí mazlíčky, zvířata ve velkochovech, v cirkusech a ZOO nebo zvířata pokusná, a pro případy porušení stanoví citelné tresty – od pokut a odebrání zvířat až po trest odnětí svobody. Přednáška ukáže, jakou roli v ochraně zvířat právo hraje i co přikazuje nebo naopak umožňuje člověku v různých situacích – jako chovateli, spotřebiteli, svědku týrání zvířete apod.
Přednášející: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.

 

 

www stránky: www.ilaw.cas.cz