záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

on-line přenosy
Nestihli jste některou z přednášek festivalu Týden vědy a techniky? Nevadí!
Podívejte se na ni ze záznamu.
ZÁZNAMY PŘEDNÁŠEK

Proměna tématického zaměření a metod historiografického výzkumu po roce 1989

14.11.2014

Přednášející: Marie Černá, Michal Pullmann, Miroslav Vaněk, Peter Bugge, Jiří Suk, Jaroslav Cuhra, Jan Pauer, Oldřich Tůma


Vývoj a proměna institucionální badatelské základny po roce 1989

14.11.2014

Přednášející: Adéla Gjuričová, Lukáš Valeš, Bohumil Jiroušek, Petr Šimíček, Martin Franc, James Krapfl


Význam roku 1989 ve středoevropském kontextu

14.11.2014

Přednášející: Jaroslav Cuhra, Oldřich Tůma, Tomáš Vilímek, Christiane Brenner, Muriel Blaive

Blok konference k 25. výročí rozpadu východního bloku: Co po 25 letech od listopadu 1989 víme a nevíme?


Možnosti léčby epilepsie v budoucnosti

13.11.2014

Přednášející: doc. MUDr. Přemysl Jiruška Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Epilepsie je nejčastější chronické onemocnění mozku. Přibližně u třetiny pacientů je v současnosti používaná léčba neúčinná, a je tudíž zapotřebí hledat nové postupy, jak epilepsii léčit. V přednášce představíme, jaké nové možnosti léčby epilepsie a záchvatů přináší moderní výzkum epilepsie.Rok zázraků v historické perspektivě. Domácí a mezinárodní souvislosti roku 1989

13.11.2014

Přednášející: PhDr. Oldřich Tůma Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., prof. PaedDr. Miroslav Vaněk Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Populární přednášky formou debaty. Nejprve zazní úvodní vystoupení přednášejících (každý 20 minut). Poté se uskuteční moderovaná diskuse (cca 30 minut).


Jak stárnou staří mistři aneb Změny barev vlivem chemické degradace

13.11.2014

Přednášející: RNDr. Zdeňka Čermáková, Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Mgr. David Hradil Ph.D., Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

V této přednášce se z několika názorných ukázek dozvíte často opomíjenou skutečnost, že historická malířská díla málokdy v současnosti vypadají stejně jako v době, kdy byla vytvářena...


Radost, strach nebo obavy z vody ve volné přírodě?

13.11.2014

Přednášející: prof. Ing. Blahoslav Maršálek CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Ing. Eliška Maršálková Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Každoročně si klademe otázky týkající se kvality vody nejen ke koupání, ale i k jejímu dalšímu využití pro rekreaci jako je vodní lyžování, surfování, zalévání zahrádky apod. Prostředí vody odráží stopy lidské činnosti, kterými je ovlivňována její kvalita. Dokážeme tuto vzácnou tekutinu ochránit před negativními zásahy?


Co může prozradit Titan o Zemi aneb Existuje zrcadlo do naší minulosti?

13.11.2014

Přednášející: Mgr. Ján Žabka CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Největší Saturnův měsíc Titan je jako jediný objekt ve Sluneční soustavě (kromě Země) obklopen atmosférou, která sestává převážně z dusíku, metanu a stopově vyšších uhlovodíků. Titan proto pro vědce představuje „zmrzlý“ model Země s redukční atmosférou, tedy v období před vznikem života, který vedl k produkci kyslíku.Lidé na křižovatce: revoluce 1989 očima orální historie

13.11.2014

Přednášející: PhDr. Pavel Mücke Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Revoluce v listopadu 1989 přinesla do života naší země a společnosti řadu zásadních změn, o jejichž významu, příčinách a důsledcích se mezi odborníky i laickou veřejností diskutuje po více než dvě a půl desetiletí. Přednáška se vynasnaží seznámit posluchače a posluchačky s různými pohledy na tehdejší dobu a poskytnout tak další náměty k zamyšlení.


Bakterie a my

13.11.2014

Přednášející: prof. Ing. Peter Šebo CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

V přednášce bude zábavnou formou pojednáno o mikrobiální flóře člověka, jejím významu pro zdraví a co se děje, když do soustavy mikrobiálních ekosystémů, které si nosíme pořád s sebou, vnikne patogenní vetřelec; jak se mu bráníme a jak se on snaží přelstít naši obranyschopnost.


Zemětřesení a sopečné erupce – kdy, jak a proč spolu souvisejí?

13.11.2014

Přednášející: RNDr. Aleš Špičák CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Každoročně na Zemi dochází přibližně ke 120 silným zemětřesením (M ≥ 6) a k 60 sopečným erupcím. Sdělovací prostředky a veřejnost často vznášejí otázku, zda příčinou některé z erupcí nebylo více či méně vzdálené silné zemětřesení, které erupci předcházelo. Jednoznačně odpovědět na takovou otázku není jednoduché.


Mýtus české chaloupky

12.11.2014

Přednášející: PhDr. Jiří Woitsch Ph.D., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Filmové pohádky, knížky pro děti i dospělé, průvodce, ale i vesnice a samoty po celých Čechách, Moravě a Slezsku jsou místy, kde můžeme narazit na „typické“, „lidové“ či „tradiční“ chalupy. Už při vyslovení slova chalupa se mnohým vybaví tu jasnější, tu nezřetelnější obrázek ideální chaloupky: zděný jihočeský statek nebo pěkná roubenka.Radiační poškození buněk - škodí nebo pomáhá?

12.11.2014

Přednášející: Ing. Anna Michaelidesová, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Radiace může poškodit nebo i usmrtit buňku. Tato vlastnost může být velmi nebezpečná, ale lze ji i využít, například pro likvidaci rakovinných nádorů. Přednáška se bude věnovat mechanismu radiačního poškození buněk, zkoumání tohoto jevu a jeho využití v nejmodernějších metodách boje s rakovinou.


CNG - stlačený zemní plyn

12.11.2014

Přednášející: Mgr. Jiří Šimek, odborník energetické společnosti E.ON

Strategií koncernu E.ON je „cleaner and better energy – čistší a lepší energie“. Oblast Smart Mobility neboli „chytré mobility“, do které patří právě i oblast CNG, je jedním z mnoha stavebních kamenů, na kterých staví základy své filozofie – být partnerem pro energeticky úsporná řešení a efektivní využívání energetických zdrojů.


Imunita a nádory

12.11.2014

Přednášející: prof. RNDr. Blanka Říhová DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
První experimentální důkazy o tom, že nádory vyvolávají protektivní imunitní odpověď, pocházejí z poloviny padesátých let minulého století. V té době sir McFarlan Burnet (pozdější nositel Nobelovy ceny) vyslovil hypotézu imunitního dohledu, že fyziologickou funkcí imunitního systému je včas rozpoznat a zničit transformované, tělu nebezpečné buňky včetně buněk nádorových…


Archimédův výpočet čísla pí

12.11.2014

Přednášející: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský Ph.D., Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Povíme si příběh 2200 let starého výpočtu, který je poučný i dnes. Vysvětlíme si, jak Archimédes číslo pí počítal a jak dosáhl na svou dobu nevídané přesnosti. Jeho metoda nebyla po 1300 let překonaná. Na závěr si na Archimédově výpočtu ukážeme, že není radno věřit všemu, co počítač spočítá.Vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace

12.11.2014

Přednášející: MUDr. Radim J. Šrám DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
V rámci Programu Teplice bylo v devadesátých letech 20. století prokázáno, že zlepšení kvality ovzduší v pánevních okresech severních Čech významně přispělo ke snížení zejména kardiovaskulární úmrtnosti. V současné době je nejznečištěnější oblastí v ČR Moravskoslezský kraj, koncentrace benzo[a]pyrenu (B[a]P) jsou nejvyšší v EU.


Alchymie cizích světů aneb Malý kurz astrochemie

12.11.2014

Přednášející: RNDr. Martin Ferus Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Děje probíhající v mezihvězdných oblacích či v atmosférách cizích hvězd a planet jsou natolik odlišné od chemie, která nás v běžném životě obklopuje, že je lze s trochou nadsázky nazvat alchymií, tedy něčím na pomezí kouzel a chemie.


Architektura a veřejný prostor

12.11.2014

Přednášející: doc. PhDr. Petr Kratochvíl CSc., Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Přednáška představí nové architektonické úpravy veřejných prostorů v evropských i amerických městech, které jim dávají atraktivní podobu a vrací život tam, kde donedávna vládla jen doprava. High Line – pěší promenáda v New Yorku na místě zrušené železnice, Hafen City – nové město v bývalém hamburském přístavu, ...


Bilirubin - zázračný lék pro 21. století

11.11.2014

Přednášející: Ing. Jaroslav Zelenka Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Bilirubin je přirozenou látkou našeho těla, známou především jako původce žlutého zbarvení pokožky při žloutence. Výzkumy posledních let však ukázaly, že mírně zvýšené hladiny bilirubinu chrání před oxidačním stresem, zánětlivými chorobami, vysokým tlakem, cukrovkou,...Poutníci k Bohu aneb "Psychologie Cesty" islámských mystiků

11.11.2014

Přednášející: PhDr. Bronislav Ostřanský Ph.D., Orientální ústav AV ČR, v. v. i.

Mystická dimenze islámu (súfismus) zásadním způsobem spoluvytvářela středověkou muslimskou společnost a její stoupenci nám zanechali rozsáhlé písemnictví. Jeho významnou součást tvoří pojednání, v nichž mistři radí adeptům mystické Cesty, jak správně postupovat k Nejzazšímu cíli.


Proteiny „14-3-3“ aneb Mnoho podob regulace funkce bílkovin

11.11.2014

Přednášející: doc. RNDr. Tomáš Obšil Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Funkce bílkovin jsou v buňce regulovány řadou rozličných mechanismů, např. ovlivněním jejich produkce a tím i množství, vazbou nízkomolekulárních látek na jejich povrch, chemickou modifikací jedné či více aminokyselin nebo prostřednictvím tzv. protein-proteinových interakcí, tedy kontaktem s molekulou či molekulami dalších proteinů…


Nové technologie v přípravě lékařských radionuklidů

11.11.2014

Přednášející: doc. Ing. Ondřej Lebeda Ph.D., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Metody jaderné fyziky a chemie mají významné uplatnění v medicíně. Mezi ně patří využití radionuklidů k diagnostice umožňující včasné odhalení širokého spektra chorob, ale také k terapii některých z nich. Samotná příprava lékařských radionuklidů je zdánlivě etablovanou oblastí, přináší však řadu nových výzev.


Zlepšování života prostřednictvím vědy - životní cyklus léků

11.11.2014

Přednášející: PharmDr. Vladimír Sedláček, vedoucí klinických studií ve firmě Bayer

Zlepšování života prostřednictvím vědy nám ukáže jak vypadá proces, v němž vznikají léčivé přípravky. Centrem příspěvku bude vývoj léčiva a jeho uvedení na trh.
Vývoj léků probíhá v několika etapách, které zahrnují preklinické testování léčiv, v němž jsou testovány látky, ...Až se ucho utrhne - o únavě materiálu a jiných patáliích

11.11.2014

Přednášející: doc. Ing. Jan Klusák Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Může se hliník unavit i jinak než cestou do Humpolce? Jak a proč vznikají trhliny v materiálech? Proč mají letadla kulatá okénka? Co o únavě materiálu věděla už vaše babička a jaké metody používáme dnes?


Co jsme a na co si hrajeme: osobní identita, performativita a společenské normy

11.11.2014

Přednášející: RNDr. Alice Koubová Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Každá společnost se řídí určitými hodnotami, které oceňuje a vyvyšuje nad jiné. Současná společnost vyměnila hodnoty disciplíny, příkazu a zákazu za požadavek permanentní iniciativy, výkonu, adaptability, proměnlivosti a předvádění sebe sama.


Automechanik v biomedicíně aneb Jak opravit poškozené tkáně a orgány

11.11.2014

Přednášející: Ing. Markéta Bačáková, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Mgr. Jana Lišková Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Vyměnit porouchaný orgán v lidském těle není tak jednoduché jako vyměnit nefunkční součástku automobilu v servisu. Jednou možností náhrady lidských orgánů jsou transplantace, které ovšem vyžadují vhodné dárce. Snahou moderní vědy je vytvořit nové tkáně či orgány z umělých materiálů a buněk.


Dynamické Slunce

11.11.2014

Přednášející: Mgr. Michal Švanda Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Slunce je označováno za typického zástupce hvězd – stálic. Stálým však rozhodně není. Naopak, mění se doslova před očima. Jaké fyzikální pochody jej k těmto změnám nutí? A jak rychle probíhají? Můžeme je vidět? Přijďte se přesvědčit sami.Ještě tato generace bude žít v komunismu. Představy o změnách životního stylu v letech 1956-1965

10.11.2014

Přednášející: doc. PhDr. Martin Franc Ph.D., Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.
Přednáška by měla představit vize českých odborníků (ekonomů, sociologů) týkající se změn životního stylu v éře socialismu a nadcházejícího komunismu, jak byly formulovány především na konci padesátých a na začátku šedesátých let.


Minulost v přítomnosti: tradiční lidové slavnosti mezi romantismem a postmodernou

10.11.2014

Přednášející: doc. Mgr. Daniela Stavělová CSc., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Tradiční lidové slavnosti mají v dnešní společnosti stále své místo, proměňuje se však jejich funkce a význam. Je to jen romantický výlet do světa prababiček, nepotřebné sentimentální haraburdí, efektní podívaná či důležitá součást života?


Geotermální energie a možná vyvolaná zemětřesení

10.11.2014

Přednášející: Mgr. Leo Eisner Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Přednáška se zaměří na možné získávání tepla a elektrické energie z geotermálních vrtů, které jsou plánovány v Litoměřicích a Tanvaldu. Veřejností často probíraná vyvolaná zemětřesení budou v podrobnosti diskutována; téma bude spojeno s praktickou ukázkou jejich sledování.


Okno do antisvěta

10.11.2014

Přednášející: RNDr. Vladimír Wagner CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Již od svého objevu v třicátých letech minulého století přitahovala antihmota autory vědecké fantastiky. Antisvěty, setkání jejich obyvatel s obyvateli světa našeho, pohony mezihvězdných lodí a zbraně na principu antihmoty nejsou v těchto dílech neobvyklé.Ruští filozofové v meziválečné Praze

10.11.2014

Přednášející: PhDr. Hanuš Nykl Ph.D., Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Ruskou porevoluční emigraci z velké části tvořili umělci, vědci a filozofové. Část této elity ruské kultury dostala díky vládě Československé republiky možnost v meziválečném období působit v naší zemi. Přednáška se zaměří na činnost ruských filozofů v meziválečné Praze.


Magnetické pole Země a jeho význam pro život

10.11.2014

Přednášející: RNDr. Eduard Petrovský CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

V této přednášce bude přístupnou formou vysvětlen princip tvorby a fungování magnetického pole Země a jeho význam pro náš život. Nejčastěji si toto pole uvědomujeme, když držíme v ruce kompas. Mnohem působivějšími projevy jsou pak polární záře.


Polymerní polovodiče aneb Elektronika ze zkumavky

10.11.2014

Přednášející: RNDr. Jiří Pfleger CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Organická chemie umožňuje připravit nové materiály, které kombinují vhodné elektronické funkční vlastnosti s technologickými výhodami polymerů. Elektronické komponenty lze jednoduše natisknout na polymerní fólii a s nízkými výrobními náklady a ...


Muži a ženy z pohledu neurofyziologie

7.11.2014

Přednášející: Prof. Dr. František Vyskočil DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Muži a ženy jsou v mnoha fyziologických ohledech odlišní, podobně jako se liší samečkové a samičky řady živočichů. Společensky by si měli být rovni ve svých právech a příležitostech, ale biologicky se mohou velmi lišit měřitelnými vrozenými ...(Ne)mlčící svědkové historie aneb Historické nápisy "třikrát jinak"

7.11.2014

Přednášející: PhDr. Jiří Roháček CSc., Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Historické nápisy jsou na pomezí památek písemných a hmotných. Na rozdíl od třeba archiválií se s nimi setkáváme i v běžném životě, na různých památkách v historických budovách, na ulici, na hřbitovech.


Posviťme si (nejen) na internet aneb Moderní optické sítě

7.11.2014

Přednášející: Ing. Michal Hažlinský, CESNET

Internet je dnes již běžnou součástí našeho života, každý z nás ho denně využívá a občas to ani netuší. Jak to ale celé funguje hluboko pod internetovými adresami, není při běžném používání vidět. Co vše je vlastně v moderních počítačových sítích možné?


Slunce - co dnes o něm víme?

7.11.2014

Přednášející: RNDr. Pavel Kotrč, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Přednáška o tom, z čeho se naše hvězda skládá, jak je velká, jak je horká, jak se projevuje svojí sluneční činností, co dnes na Slunci můžeme moderními přístroji pozorovat. A také na jaké otázky už umíme a na které ještě neumíme odpovědět. To bude předmětem budoucích výzkumů.


Výpočtové modelování elektrofyziologických dějů u srdečních buněk: historie a současnost

7.11.2014

Přednášející: doc. Ing. Michal Pásek Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Výzkum v oblasti elektrofyziologie srdečního svalu zaznamenal v posledních dvou desetiletích pozoruhodný rozvoj. Nedílnou součástí tohoto výzkumu je výpočtové modelování. Využívá znalostí biofyzikálních principů k formulaci matematických modelů a následně k realizaci simulací...Pozitronová emisní tomografie a souvislost kvality výsledného obrazu s tělesnými parametry

7.11.2014

Přednášející: Mgr. Jiří Boldyš, Ph.D., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Pozitronová emisní tomografie (PET) je zobrazovací technika v medicíně, která umožňuje zjistit, co se děje v lidském těle. Je unikátní v tom, že umí zobrazit, jak tělo funguje, na rozdíl např. od počítačové tomografie (CT), která zobrazuje anatomii těla. Pacientovi, který podstupuje PET vyšetření, se píchne dávka radioaktivní látky...


Vláknové lasery - jasné světlo ze skleněných nitek

7.11.2014

Přednášející: RNDr. Pavel Kotrč, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Přednáška o tom, z čeho se naše hvězda skládá, jak je velká, jak je horká, jak se projevuje svojí sluneční činností, co dnes na Slunci můžeme moderními přístroji pozorovat. A také na jaké otázky už umíme a na které ještě neumíme odpovědět. To bude předmětem budoucích výzkumů.


Lamarckův smích ze záhrobí aneb Epigenetika v ekologii a evoluci rostlin

6.11.2014

Přednášející: RNDr. Vít Latzel, PhD., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Evoluce je náhodný proces, kdy jen ten nejlepší v daných podmínkách a dané chvíli přežívá a dostává možnost přenést své vlastnosti do další generace. Asi takto by se dala velmi zjednodušeně shrnout základní myšlenka darwinistického pojetí evoluce. Ale je tomu skutečně tak?


Globální změny klimatu vysoko v horní atmosféře

6.11.2014

Přednášející: RNDr. Jan Laštovička DrSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

Venku je zima, ale my jsme ve sluncem vyhřáté místnosti, protože sklo propouští krátkovlnné záření Slunce dovnitř, ale málo zpětného dlouhovlnného záření ven. Stejně funguje skleník. Podobně působí i vrstva skleníkových plynů v atmosféře a dělá skleníkový efekt.

 S českými turbovrtulovými motory mezi štíty Himálaje

6.11.2014

Přednášející: Ing. Tomáš Beneš a tým vývojových inženýrů z GE Aviation Czech

Mysleli jste, že vrtulové motory jsou zastaralé a v letecké dopravě skončily po druhé světové válce? Opak je pravdou! Ukážeme vám, proč vás právě turbovrtulové motory bezpečně dovezou na nejnetradičnější a nejzajímavější místa na zeměkouli.


Energetika a budoucnost

6.11.2014

Přednášející: Ing. Marie Dufková, ČEZ, a. s.

Neumíme věštit z křišťálové koule. Ale důvěřujeme vědě a technice, že objeví nové zdroje, nové způsoby přenosu, způsoby skladování energie, účinnější přeměny energií. A také důvěřujeme spotřebitelům, že se naučí šetrněji a efektivněji s energií hospodařit. Jsme optimisté?


Simulace, superpočítače... a matematika

6.11.2014

Přednášející: Ing. Jakub Šístek, Ph.D., Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

Díky počítačům dnes můžeme věrně simulovat fyzikální, technické či biologické jevy, o kterých naši předchůdci získávali představu pouze pozorováním, experimenty a nebo vůbec ne. Dnešní simulace sahají od každodenního virtuálního testování v inženýrských firmách až po unikátní vědecké výpočty umožňující s novou přesností nahlédnout či přímo vysvětlit další přírodní jevy.


Archeologie a 2. světová válka

6.11.2014

Přednášející: Mgr. Petr Čech, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologie bojišť a objektů souvisejících s válečnými operacemi let 1939–1945 je mezioborovým tématem s komparací výsledků archeologického bádání a písemných, ikonografických a etnografických pramenů. Od podzimu 2013 probíhá odkryv komplexů protiletadlové obrany, které v letech 1944–1945 bránily chemický závod na výrobu syntetických pohonných hmot mezi Mostem a Litvínovem.Minulost a budoucnost léčby nemocí ledvin

6.11.2014

Přednášející: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA , Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika nefrologie

Převážně morfologická klasifikace nemocí ledvin byla v posledních 20 letech výrazně modifikována novými poznatky v oblasti etiologie a patogeneze chronických nemocí ledvin s možností vyvinout cílenou, efektivní léčbu s menším rizikem nežádoucích účinků.


„Inteligentní“ polymery reagující na vnější podněty pro medicínu

6.11.2014

Přednášející: Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Reakce na vnější podněty (dráždivost) je jednou ze základních vlastností živých organismů. Polymerní materiály schopné reagovat změnou svých vlastností na vnější podněty (změna teploty, pH, osvětlení, magnetické pole atd.) jsou tudíž velmi zajímavé pro medicínské aplikace.


Soutěž E.ON Energy Globe Award 2014 a její vítěz

5.11.2014

Přednášející: Pavel Hájek, porotce E.ON Energy Globe Award a zástupce ČVUT,

E.ON Energy Globe Award ČR je jedno z nejuznávanějších ocenění v oblasti životního prostředí. Vyznamenává energeticky úsporné projekty, tzn. ty, které šetří energii, přírodu a přispívají k ochraně životního prostředí.


Kosmické záření a člověk

5.11.2014

Přednášející: Ing. Ondřej Ploc, Ph.D., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Působení kosmického záření (KZ) na člověka bývá podceňováno. Málokdo například ví, že dávky od KZ jsou na palubách letadel vyšší než v evakuované zóně ve Fukušimě krátce po havárii jaderné elektrárny. A dávky od KZ na palubách kosmických lodí představují vůbec nejvyšší, kterým je člověk od přírodního záření vystaven.Malé rozměrem, velké významem - aerosoly letem světem

5.11.2014

Přednášející: Ing. Vladimír Ždímal, Dr., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Co je aerosol a proč má smysl se aerosoly zabývat? Jak aerosolové částice vznikají, jak zanikají a co se s nimi mezitím děje? Jak vypadají aerosolové částice aneb Vítejte v aerosolové ZOO.


Mají buňky radiofrekvenční anténky?

5.11.2014

Přednášející: Ing. Ondřej Kučera, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Mohou mobilní telefony způsobovat rakovinu? Mohou spolu buňky v lidském těle komunikovat pomocí radiových vln? Těmito i mnohými jinými otázkami se zabývá bioelektromagnetismus a bioelektrodynamika.


O vzájemném ovlivňování jazyků: která slova jsme si půjčili, která jsme jiným propůjčili, a co z toho plyne

5.11.2014

Přednášející: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Jazyky se navzájem ovlivňují, např. tím, že si navzájem půjčují slova. V přednášce se podíváme na několik (snad zábavných) ukázek takového procesu a zamyslíme se i nad tím, co z toho plyne pro (současnou) češtinu.


Pohled do nanosvěta pomocí elektronového a iontového mikroskopu

5.11.2014

Přednášející: RNDr. Jan Lorinčík, CSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Nanotechnologie a nanosvět je fenoménem začátku 21. století. Ukážeme, jak se do nanosvěta díváme, jak jej spoluutváříme a k čemu nám je nanosvět dobrý.Sopky a Mars aneb Jak sopečná činnost měnila tvář rudé planety

5.11.2014

Přednášející: Mgr. Petr Brož, Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Sopky jsou jedním z nejvíce fascinujících projevů Země. S rozvojem vesmírných letů jsme zjistili, že sopečná činnost hrála významnou roli při formování dalších planet, měsíců a některých velkých asteroidů. V rámci přednášky se vydáme po stopách sopečné historie Marsu, tělesa, které je po Zemi nejlépe prozkoumaným světem.

 


Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém

4.11.2014

Přednášející: Prof. RNDr. Václav Hořejší CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Imunitní systém chrání náš organismus před nebezpečnými mikroorganismy a pomáhá odstraňovat abnormální buňky (např. poškozené nebo nádorové). Různé typy bílých krvinek, které imunitní systém tvoří, musí umět rozeznat, co do organismu patří a co ne, a musí umět správně zvolit zbraně účinné proti různým vetřelcům.


Jak najít meteorit

4.11.2014

Přednášející: RNDr. Gunther Kletetschka Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Doktor Günter Kletetschka a jeho student Ladislav Nábělek vás netradičním způsobem seznámí s expedicí českých vědců za meteoritem, který v únoru 2013 proletěl blízko ruského města Čeljabinsk.


Optické měření pH v mikroskopickém měřítku

4.11.2014

Přednášející: Ing. Ondřej Podrazký, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Měření „kyselosti prostředí“ (pH) má velký význam při studiu biologických procesů a nachází uplatnění v experimentální medicíně, botanice a dalších biologických oborech.Digitální matematická knihovna pro 21. století

4.11.2014

Přednášející: Dr. phil. Alexandr Kratochvíl M. A., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Na příkladech z komiksu a filmu Alois Nebel (Jaromír 99, Jaroslav Rudiš) přednášející vyloží, jak narativy paměti a traumatu mohou fungovat v populárních mediích.


Dovedou už stroje myslet?

3.11.2014

Přednášející: prof. RNDr. Jiří Wiedermann DrSc., Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

V současné době vrcholí snaha o porozumění principům práce mysli do té míry, která by umožnila konstrukci umělých mechanismů dosahujících úrovně lidského myšlení. Je zřejmé, že realizace myslících strojů nemusí otrocky kopírovat principy myšlení používané jejich lidskými protějšky, i když se jimi, samozřejmě, může inspirovat.


Těžké kovy a radioaktivní prvky v houbách

3.11.2014

Přednášející: RNDr. Jan Borovička Ph. D., Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Velké houby hrají nezastupitelnou roli v životním prostředí, mají ale i jedinečnou schopnost akumulovat v plodnicích těžké kovy a radioaktivní prvky. Víte to, houbaři? Přednáška vysvětlí význam hub v přírodě a podrobněji se zaměří na interakce hub a geologického podloží.


GMO plodiny - hrozba nebo šance?

3.11.2014

Přednášející: Mgr. Tomáš Moravec Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Čeká lidstvo bez transgenních plodin nevyhnutelně hladomor? Nebo snad naopak hrozí, že planeta nekontrolovaně zaroste superplevelem uniklým z laboratoře šíleného vědce? Téma genetických modifikací často přitahuje živou diskusi plnou emocí, ale reálných faktů se většinou nedostává ani na jedné straně sporu.Jaká matematika se ukrývá v pražském orloji?

3.11.2014

Přednášející: Prof. RNDr. Michal Křížek Dr.Sc., Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

V roce 2010 jsme oslavili 600 let vzniku orloje na Staroměstském náměstí v Praze. Přednáška bude o tom, co vše orloj ukazuje a jaké matematické principy a triky k tomu využívá. Zmíníme se i o matematických a astronomických omylech, které provázejí pražský orloj již po staletí.


Digitální matematická knihovna pro 21. století

3.11.2014

Přednášející: RNDr. Jiří Rákosník CSc., Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

Česká digitální matematická knihovna volně přístupná prostřednictvím internetu (http://dml.cz), která dnes obsahuje více než 300 000 stran odborných matematických textů vydaných v českých zemích, se stala významnou součástí Evropské digitální matematické knihovny.