záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Správné odpovědi

Podívejte se na správné odpovědi k letošním kvízům.

Kvíz 01
1. Jak se nazývá silně rotující atmosférický vír spojující základnu konvektivních bouří se zemským povrchem, který může napáchat obrovské škody, a který se vzácně vyskytuje i v České republice. 
a) hurikán | b) cyklóna | c) tornádo
 
2. Která z níže uvedených vlastností nejvíce ovlivňuje útlum v optickém vlákně?
a) odrazivost skla | b) index lomu skla | c) čistota skla
 
3. Mikrotubuly jsou
a) vlákna v buňce, která se podílí na buněčném dělení a přesunu látek uvnitř buňky | b) válcovité mikroorganismy způsobující lidem na těle vyrážky| c) duté trubice v mikroskopu, které slouží k velikému zvětšení buněk
 
4. Genetická informace se v buňkách uchovává:
a) v nukleových kyselinách | b) na magnetických páskách | c) v membránových lipidech 
 
5. Návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nemůže předložit
a)vláda | b)zastupitelstvo kraje | c) prezident republiky
6. Dědičná informace je "zapsána" v molekulách DNA. Ty jsou stočeny v chromosomech. Prakticky totožné chromosomy má (s několika výjimkami) každá buňka organismu. Jak dlouhá je DNA v jedné lidské buňce?
a) 2 milimetry 
| b) 2 centimetry | c) 2 metry
 
7. Alergiemi je postiženo značné procento dnešní populace. Jsou způsobeny:
a) Nedostatečnou reaktivitou imunitního systému | b) Přehnanou reaktivitou imunitního systému na celkem neškodné látky | c) Užíváním antibiotik
 
8. Která rostlina byla jako první osekvenována?
a) pšenice | b) huseníček | c) tabák
 
9. Dýchají rostliny?
a) ne, rostliny nedýchají, pouze fotosyntetizují | b) ano, ale dýchají výhradně v noci | c) ano, dýchají, a dokonce i na světle
 
10. Přírodní polymer chitin vytváří:
a) Zubní sklovinu | b) Krovky brouků | c) Kůru stromů
 

Kvíz Vesmír

1. Kolikrát je tenčí atmosféra na Marsu než na Zemi?

a) 50krát | b) 100krát | c) 150krát

 

2. Kdo sestrojil první laser?

a) Theodor H. Maiman| b) Rudolf Ladenburg | c) Herbert Kroemer

 

3. Kde najdete nejdelší tunelové lávové jeskyně?

a) Kanárské ostrovy | b) Havajské ostrovy | c) USA

 

4. Jaké onemocnění může postihovat netopýry?

a) syndrom červeného ucha | b) syndrom bílého nosu | c) rakovina křídel

 

5. Kdy se narodil první transgenní živočich?

a) 1974 | b) 1964 | c) 1994

 

6. Co je to cinabarit?

a) krystalická břidlice | b) přírodní sloučenina rtuti | c) sloučenina dusíku s vodíkem

 

7. Čím se zabývá bariatrická chirurgie?

a) léčbou obezity | b) léčbou štítné žlázy | c) liposukcí

 

8. Gelotofobie je:

a) strach z posměchu | b) strach z ledu | c) odpor k želatině

 

9. Jaký tvar mají u většiny savců červené krvinky? Jsou:

a) elipsovité | b) konkávní | c) bikonkávní

 

10. Co je to tatzelwurm ?

a) alpská bylina | b) mýtické zvíře | c) červotoč

 

11. Za co obdržel Fritz Haber Nobelovu cenu?

a) za určení atomové hmotnosti velkého počtu prvků | b) za práce na slučování atomů v molekulách | c) za syntézu čpavku z jeho prvků

 

12. Po kom se jmenuje paradox spojený s předpovědí budoucnosti?

a) po filosofovi Robertu Nozickovi | b) po fotbalistovi Marco MaterazzimKonec formuláře | c) po fyzikovi Williamu Newcombovi

 
 
Kvíz Živá historie

1. RNA je mezinárodní zkratka pro:

a) odbojovou skupinu působících v letech 1848-1850 v západních Čechách | b) reaktivní adhezivní dusík způsobující korozi železa | c) ribonukleovou kyselinu

 

2. Kterou z následujících hodnot považují Češi za nejdůležitější?

a)      mít hezké věci, které nemá každý | b)     vydělat hodně peněz | c)      žít ve spokojené rodině

 

3. Existují bakterie, které jsou našemu tělu prospěšné?

a) Ne, všechny bakterie jsou nebezpečné, protože způsobují choroby. | b) Ne, některé bakterie způsobují choroby a jiné (většina) nejsou ani škodlivé ani prospěšné. | c) Ano, některé druhy bakterií žijících v zažívacím traktu jsou pro náš život nezbytné.

 

4. Jaký typ diskriminace je v Česku nejrozšířenější?

a)  dle rasy / etnicity | b)     dle pohlaví | c)      dle věku

 

5. Co je to PALIMPSEST?
a )Psací podklad (např. pergamen), ze kterého byl původní text odstraněn a nahrazen textem novým. |   b)Srůst blizny a semeníku obvyklý u nižších dvouděložních rostlin. |c)Čestný titul helénistických faraonů užitý poprvé Ptolemaiem IV. Filopatórem (221-205 př. n. l.).  

 

6. Který z následujících českých vědců 19. století NEBYL také básníkem?
a) Josef Dobrovský | b) Josef Jungmann | c) František Palacký

 

7.  Výraz INKUNÁBULE označuje
a) Jantar s fosílií hmyzu. | b) Zvláštní typ vánoční scény s Marií, Josefem a zavinutým Ježíškem bez vola a osla. |
c) Prvotisk. Kniha vytištěná v období mezi vynálezem knihtisku a koncem 15. století.

 

8.. Myslíte si, že jsou se svým bydlením spokojeni více lidé žijící v panelových domech nebo v cihlových domech?

a)      v cihlových | b)     v panelových | c)      obě skupiny stejně

 

9.  Proč se ulice Na Příkopě píše podle Pravidel českého pravopisu s oběma písmeny velkými?

a) protože „Na“ je začátek názvu a „Příkopě“ je vlastní jméno | b) protože „Na“ je začátek názvu a po předložce následuje v těchto případech vždy velké písmeno | c) protože v názvech ulic se píšou všechna počáteční písmena velká

 

10. Vymírání organismů v geologické minulosti lze studovat na základě dochovaných fosilních zbytků organismů. Mezi důležité události v rámci tohoto jevu pak lze zařadit fenomén takzvaných hromadných (neboli „masových“) vymírání, přičemž největší z nich proběhlo na hranici období permu a triasu. Zástupci které skupiny přežily toto vymírání?

a) trnoploutvé ryby | b) eurypteridní členovci | c) amoniti

 

11. Funkce soudce obecného soudu v ČR nemůže zaniknout

a) uplynutím kalendářního roku, v němž soudce dosáhne věku 70 let | b) odvoláním na základě pravomocného rozhodnutí kárného soudu v případě, že se soudce dopustí závažného kárného provinění | c) odvoláním na základě pravomocného rozhodnutí ministra spravedlnosti v případě, že soudce vykonává rozhodovací činnost neuspokojivě

 

12. Mohou se rostliny rozmnožovat nepohlavně?

a) ano, ale jen několik málo vybraných druhů |  b) ano, nepohlavního množení je schopna většina rostlin | c) ne, rostliny se množí jen pohlavně

 
 
Kvíz S hlavou v oblacích
1. V jakém roce uskutečnili bratři Montgolfierové svůj první let balonem?
a) 1873| b) 1783| c)1778
 
2. Co nevynalezl Joseph-Michel Montgolfier?
a) vodní dělo | b) balon|c) vodní trkač
 
3. Kolik přibližně váží balon OK-5060 za letu?
a) 350 kg | b) 3,5 tuny | c) 4 tuny

4. Kdy byl uskutečněn první let balonem kolem světa?
a) 1.-21. března 1999|b)1.-23. května 1980|  c) 1.-24. září 1959
5. Jaká byla doposud nejvyšší dosažená rychlost během volného pádu ?
a) 2035 km/h | b) 948 km/h | c) 1342,8 km/h
 
6. V jakých výškách najdeme nejvíce ozonu, který nás chrání před nebezpečným ultrafialovým zářením ?
a) přibližně 3 až 6 km | b) přibližně 20 až 30 km | c) přibližně 100 až 300 km
 
7. Aerosoly způsobují
a) vznik deště | vznik ohně| c) výbuch sopky
 
8) Aerosoly mají následující skupenství
a) plynné |b) kapalné nebo pevné |c) plazmatické


 

Kvíz Věda pro život
1. Dívčí gymnázium Minerva, založené Eliškou Krásnohorskou, představovalo zásadní předpoklad pro vysokoškolské studium žen na našem území. V jakém roce gymnázium vznik
a) 1918 | b) 1890 | c) 1848
 
2. Jak se jmenovala první žena, která v roce 1925 získala právo vyučovat na české univerzitě a později se stala také první profesorkou na našem území?
a) Milada Paulová | b) Anna Honzáková  | c) Julie Hamáčková
 
 3. Kolik procent žen a mužů studuje dle posledních údajů (tj. k roku 2013) v ČR vysokou školu?
a) 25 % žen, 75 % mužů | b) 56 % žen, 44 % mužů | c) 70 % žen, 30 % mužů
 
 4. Kolik procent žen a mužů dle posledních údajů (tj. k roku 2012) pracuje jako vědkyně/vědec?
a) 10 % žen, 90 % mužů | b) 27 % žen a 73% mužů | c) 46 % žen, 54 % mužů

 

5. Které dvě veřejné vysoké školy, z celkem 26 v ČR, mají ve svém čele rektorku?

a) Západočeská univerzita a Vysoká škola ekonomická | b) Karlova univerzita a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | c) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Mendelova univerzita v Brně
 
 6. Nobelova cena je považována za nejprestižnější vědecké ocenění na světě. Je udělována od roku 1901 osobnostem působícím v oblasti literatury a mírového úsilí, ale oceňuje především vědkyně a vědce v oborech fyzika, chemie, medicína a od roku 1968 také v oblasti ekonomie. Celkem byla jen v těchto vědeckých disciplínách Nobelova cena udělena 361 krát. Kolik vědkyň bylo mezi oceněnými?
a) 16 | b) 84 | c) 198
 
7. Objev struktury DNA byl jedním z nejvýznamnějších vědeckých objevů 20. století. James Dewey Watson, Maurice Wilkins a Francis Compton Crick za něj byli v roce 1962 odměněni Nobelovou cenou. Kdo další se zcela zásadně zasloužil o tento objev a položil základy strukturální virologie?
a) Niels Bohr | b) Christiane Nüsslein-Volhard | c) Rosalind Franklin
 
8. Jak se jmenovala osoba, která žila v první polovině 19. století, významně se podílela na vývoji předchůdce dnešních počítačů a je považována za prvního počítačového programátora vůbec?
a) Augusta Ada Lovelace |  b) Kay McNulty  | c) Konrad Zuse
 
9. Jak se jmenuje biblistka a řeholnice České kongregace sester dominikánek, která se v roce 2006 stala první ženou v historii našeho území, stojí v čele teologické fakulty jedné z předních univerzit a je také vůbec jednou z prvních žen v této pozici v historii evropské římsko-katolické církve.
a) Gabriela Ivana Vlková  | b) Jarmila Chorovská | c) Marie Antonie Pedálová
10. Jak se jmenovala významná antická filosofka, astronomka a první historicky známá matematička zavražděná na počátku 5. stolení našeho letopočtu křesťanskými fanatiky?
a) Aspasia z Milétu | b) EnHedu'Anna z Babylonu | c) Hypatia z Alexandrie
 
11. Filosofická fakulta Univerzity Karlovy vznikla (jako Fakulta svobodných umění) při založení univerzity v roce 1348. Kdy se poprvé v jejím čele objevila žena?
a) v roce 2014 |b) v roce 1980| c) ve vedení dosud žena nebyla
 

12. Která z následujících českých vědkyň nepůsobila jako filozofka?

a) Anna Pammrová |b) Albína Dratvová | c) Eliška Vozábová

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 11. 2014