záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

6.11.2014

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., tvoří pět ústavů – Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie.

 

 

Entomologický ústav

Místo konání: Branišovská 31, České Budějovice

Datum a doba otevření: ČTVRTEK 13. 11., 9:00–17:00

Kontakt: RNDr. Pavel Sroka, Ph.D., tel.: 387 775 256, e-mail: pavel.sroka@centrum.cz

 

Témata exkurzí
Zajímavosti o životě hmyzu i metodách jeho zkoumání, včetně praktických ukázek. Atraktivní sbírky exotického hmyzu a špičkové přístrojové vybavení včetně praktických ukázek jeho použití.
Po krátkém úvodním představení ústavu následuje prohlídka jednotlivých laboratoří.
 • Terénní výzkum na Papui-Nové Guinei – prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., a kol.
  O vzniku ohromné rozmanitosti hmyzu v tropech a dobrodružstvích při studiu hmyzu v tropických pralesech.
 • Svět hmyzích hormonů – doc. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc., a kol.
  Jaké hormony se vyskytují u hmyzu a jak ovlivňují jeho život. Ukázky moderních laboratorních metod pro výzkum hmyzích hormonů.
 • Populační a evoluční genetika – PaedDr. Martina Žurovcová, Ph.D., a kol.
  Povídání o tom, jak vypadá a jak se získává DNA, jak porovnáním DNA určit příbuznost jednotlivých organismů.
 • Ukázky sbírek hmyzu – Ing. Aleš Bezděk, CSc.
  Proč se budují sbírky hmyzu a jaký mají význam pro poznání přírody kolem nás. Ukázky zajímavých exemplářů z našich sbírek.

Pozn.: Celý okruh trvá cca 60 minut. Začátky exkurzí v 9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 a 16:00.
           Větším skupinám doporučujeme objednat se předem.

 

Více informací o ústavu naleznete na www.entu.cas.cz

 

 

Hydrobiologický ústav

Místo konání: Na Sádkách 7, České Budějovice

Datum a doba otevření: PÁTEK 7. 11., 8:00-14:00

Kontakt: Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D., tel.: 387 775 870, 728 722 352,
e-mail: jarkafrouzova@gmail.com

 

Témata exkurzí
Interaktivní programPředstavení hlavních biotických složek sladkovodních ekosystémů.
Po úvodní souhrnné přednášce následuje interaktivní exkurze po jednotlivých pracovištích.
 • Mikrobiální smyčka
  Vodní bakterie, prvoci a nálevníci.
  Multimediální prezentace zahrnující mikroskopické videosekvence.
 • Fytoplankton
  Představení řas a sinic a jejich významu ve vodních ekosystémech.
  Vodní květy sinic, problémy související s jejich výskytem.
  Mikroskopická prezentace nejběžnějších řas a sinic.
 • Zooplankton
  Mikroskopická pozorování živých organismů, vysvětlení jejich role ve vodních potravních řetězcích.
 • Ryby
  Co žije v našich přehradních nádržích.
  Ukázky různých odlovných prostředků, sonarů, značení ryb atp.

Pozn.: Jeden okruh trvá cca 80 minut. Součástí prohlídky je i soutěž o ceny.

 

Více informací o ústavu naleznete na www.hbu.cas.cz

 

 

Parazitologický ústav

Místo konání: Branišovská 31, České Budějovice

Datum a doba otevření: 6.–7.11., 8:00–12:00

Kontakt: Mgr. Michaela Kotková, DiS., tel.: 387 775 419, e-mail: mysekoo@seznam.cz, kotkova@paru.cas.cz

 

Témata exkurzí
 • Úvodní informace o ústavu a spolupráci s vysokými školami, především s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, včetně výzkumu cizopasníků v zahraničí (Mexiko, Peru, Súdán) 
  RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.
 • Zvěřinec PaÚ
  Návštěva chovů klíšťat a ukázka slintání klíšťat do skleněné kapiláry.
  Jan Erhart
 • Neviditelný svět kolem nás – laboratoř elektronové mikroskopie
  (pavilon za Entomologickým ústavem)
  Využití elektronové mikroskopie v biologickém výzkumu.
  Ing. Jana Nebesářová, CSc.

 

Témata přednášek
 • Máme rádi klíšťata
  O studiu klíšťat a jimi přenášených patogenů (klíšťová encefalitida a lymská borelióza)
  doc. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

 

Více informací o ústavu naleznete na www.paru.cas.cz

 

 

Ústav molekulární biologie rostlin 

Místo konání: Branišovská 31, České Budějovice

Datum a doba otevření: PÁTEK 7. 11., 8:00-15:00

Kontakt: Ondřej Lenz, Ph.D., tel.: 387 775 520, e-mail: lenz@umbr.cas.cz

 

Témata exkurzí

Jak molekulární biologové zkoumají rostliny – prohlídka laboratoří ústavu se stručným výkladem zkoumané problematiky.

 • Prohlídka začíná úvodní minipřednáškou (20 minut), která vysvětlí, k čemu je vlastně dobrý molekulární výzkum rostlin a jak takový výzkum probíhá.
 • Následuje prohlídka vybraných laboratoří ústavu (cca 50 min) – oddělení Fotosyntézy, Rostlinné virologie a Molekulární genetiky rostlin.

 

Představení konkrétních řešených problémů:

 • Vývoj moderních metod pro detekci virů
 • Výzkum protirakovinných látek ve chmelu (a pivu)

 

Více informací o ústavu naleznete na www.umbr.cas.cz

 

 

Ústav půdní biologie  

Místo konání: Na Sádkách 7, České Budějovice

Datum a doba otevření: ČTVRTEK 6. 11., 8:00-16:30

Kontakt: Mgr. Jiří Petrásek, e-mail: mafio.jiri@seznam.cz

 

Témata exkurzí
 • Co oči nevidí – pohledy do půdy přes speciální mikroskopy, projekce, mikroskopování živých půdních organismů a půdních výbrusů.
 • Návštěva půdní ZOO – půdní prvoci, vířníci, hlístice, chvostoskoci, roztoči, mnohonožky, stejnonožci, žížaly, význam pro tvorbu půdy.
 • Mikrosvět na dlani – půdní řasy, mikroskopické houby, bakterie, aktinobakterie, ukázky zajímavých druhů, jejich úloha v potravních řetězcích, sbírky kultur mikroorganismů, praktické využití.
 • Bakterie vrací úder – mikroorganismy a antibiotika – jejich produkce a rezistence v půdě.
 • Kriminálka ÚPB – moderní metody detekce a identifikace půdních mikroorganismů nejen pomocí DNA.
 • Jak dýchá půda – měření emisí skleníkových plynů z půdy i živých organismů.

 

Promítání filmu Pozn.: Prohlídky budou probíhat přibližně ve dvouhodinových blocích. Mohou zahrnovat zhlédnutí dokumentárního filmu a/nebo exkurze do jednotlivých laboratoří.
Konkrétní témata exkurze lze měnit podle zájmu jednotlivců i skupin.

 

Doprovodný program

8:00, 10:00, 14:00
Promítání filmuHistorie zakletá v kupě netopýřího guána 
Ing. Václav Krištůfek, CSc., a kol.
Jak vypadala příroda před více než tisícem let? Co všechno dokážou vědci zjistit z hromady netopýřích exkrementů (guána), které se téměř nezměněné uchovaly po stovky let v jeskyni Domica
ve Slovenském krasu? 


Více informací o ústavu naleznete na www.upb.cas.cz

 

  

17.9.2014