záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

6.11.2014

 

Místo konání: Na Florenci 3, Praha 1
Datum a doba otevření: ĆTVRTEK 6. 11., 10:00–15:00
Kontakt: Mgr. Marcela Suchomelová a Marie Hlavičková/sekretariát, tel.: 222 828 502, 222 828 503,
e-mail: marcela.suchomelova@seznam.cz a office@eu.cas.cz

 

Témata přednášek (5. patro, dveře č. 504)

 • 10:00–11:00 Česká lidová pohádka a její současné pojetí v médiích (film, televize, internet)
  PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
 • 11:00–12:00 Etnomuzikologie ve městě a v továrně + Lidové písně z Prahy (retro-edice)
  Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.
  PhDr. Jiří Traxler a PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D.
 • 12:00–13:00 Cizinci v České republice
  doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
 • 13:00–14:00 Etnofolk… jak se vaří?
  PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D., PhDr. Barbora Gergelová a PhDr. Judita Hrdá
 • 14:00–15:00 Dokumentace je(-li) legrace! – dokumentační sbírky a fondy EÚ AV ČR, v. v. i
  Mgr. Marcela Suchomelová

Témata přednášek (5. patro, dveře č. 506)

 • Promítání filmuKomentovaný poslech a zhlédnutí audio-vizuálních nahrávek pořízených a zpracovaných
  v rámci aktuálních výzkumných aktivit

Témata přednášek (6. patro, dveře č. 614)

 • Prezentace publikací a ostatních publikačních/aplikačních výstupů
  po celý den odborná prohlídka
 • 9:00–11:30, 12:30–15:30: možnost prohlídky jednotlivých výstupů
  vizuální CD Rom/DVD + veřejný badatelský den

Pozn.: Přednášky a prezentace jsou určeny pro studenty SŠ, VŠ i nejširší veřejnost.

 

Promítání filmuSoučástí programu bude promítání/prezentace archivních i soudobých malometrážních filmů,
z etnografických a antropologických výzkumů, v 5. patře.


Program vhodný pro děti Pozn.: Pro děti a žáky ZŠ (po ohlášení – viz kontakty) máme připraveno povídání o starých řemeslech, zvycích a tradicích, pohádkové seance a překvapení….! Změna programu vyhrazena.

 

Více informací o ústavu naleznete na www.eu.cas.cz

 

 


Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Místo konání: Puškinovo náměstí 9, Praha 6
Datum a doba otevření: STŘEDA 5. 11., 10:00–18:00
Kontakt: Jitka Egermaierová, tel.: 220 303 920, e-mail: egermaierova@imus.cas.cz

 

Témata exkurzí a přednášek

 • 10:00 komentovaná prohlídka a prezentace knihovny KHH
 • 15:00 Antonín Dvořák: Alfred – znovuoživení operní prvotiny
  prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., PhDr. Jan Kachlík, Ph.D., Mgr. Ludmila Šmídová, Mgr. Markéta Kratochvílová, Ph.D.
 • 16:00 Otakar Ostrčil – písňová a operní tvorba
  Mgr. Markéta Kratochvílová, Ph.D., PhDr. Jan Pirner
 • 17:00 Strahovský kodex ve středověku a dnes
  Mgr. Veronika Mráčková, Ph.D.


Doprovodný program

 • ÚTERÝ 4. 11., 17:00
  Promítání filmuDruhé Vojvodovo: myslet obrazem.
  Promítání etnografického dokumentu Michala Pavláska.
  Půlhodinový snímek Michala Pavláska z produkce Etnologického ústavu AV ČR zachycuje proces hledání Vojvodova, vesnice v Bulharsku, kde v letech 1900-1950 žilo několik stovek českých protestantů. V rámci poválečné reemigrace do pohraničí ČSR se na jižní Moravu spolu s nimi přestěhoval rovněž „duch“ jejich světa. O jeho vyvolání se film prostřednictvím video-elicitace pokouší. Vizuální obrazy vojvodovských kulis se stěhují k těm, kteří je postupně vyplňují významy prožitého, podobně jako je ve filmu oblékána figurína symbolizující tuto komunitu. Mezi strážce odkazu paměti dnes patří kromě rodáků i generační potomci a profesionální etnografové, kteří kouzlu Vojvodova propadli, a na (re)konstrukci jeho obrazu se svými texty významně podílejí. Podobnou roli jistě sehrává i tento film, multivokální vizuální narativ konstruovaný „tady“ a „tam“ (na jižní Moravě
  a v Bulharsku), druhé Vojvodovo. Aspekt geografické vzdálenosti je potlačen, do popředí je postavena vzájemnost distribuovaná profesionálními etnografy, internetem i setkáními (ex)Vojvodovčanů. Vyvstává tak otázka, kde se dnes Vojvodovo vlastně nachází.
  Po filmu proběhne diskuze.

 

 • STŘEDA 12. 11., 17:00
  Multinacionální hudební Praha v letech 1918 až 1938.
  Jitka Bajgarová.
  Multikulturní společnost první Československé republiky byla otevřena mnoha vlivům – vstřebávala
  je i šířila. Vedle majoritní české hudební sféry se svou pozici snažila držet domácí německojazyčná kultura s významným židovským podílem, ale i se stále ostřeji se prosazující sudetoněmeckou ideologií. Zároveň se Praha stala mimo jiné centrem setkávání a vzdělávání mnoha hudebníků
  ze slovanských zemí. V přednášce bychom chtěli přiblížit aktivity některých méně známých pražských hudebních institucí (např. Německé hudební a dramatické akademie, ukrajinských hudebních škol
  a spolků) a osobností spjatých s tehdejší hudební Prahou (včetně např. jiho- a východoslovanských studentů pražské konzervatoře). Přednášku doprovodí živé ukázky z tvorby těchto autorů.

 

Pozn.: Změna programu vyhrazena.

 

Více informací o kabinetu naleznete na www.imus.cz

 

17.9.2014