záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

6.11.2014

 

Místo konání: Jilská 1, Praha 1
Datum a doba otevření: PONDĚLÍ  10. 11., 10:00–17:00

                                          ČTVRTEK 13. 11., 10:00–17:00
Kontakt: Mgr. Ing. Jan Kollmann, tel.: 221 183 356, 777 197 231, e-mail: kollmann@flu.cas.cz

 

Témata exkurzí:

 • Představení témat a zaměření vědecké činnosti ústavu, která se soustředí především
  na tyto oblasti:
  - aktuální problémy současné filozofie a filozofické aspekty příbuzných vědních disciplín
  - dějiny evropského a českého filozofického myšlení
  - vybrané problémy příbuzných humanitních disciplín, zejména klasická a medievistická studia
 • Prezentace vybraných projektů řešených v ústavu
 • Seznámení s knižní produkcí nakladatelství FILOSOFIA
  (možnost nákupu publikací za zvýhodněnou cenu)
 • Prohlídka Archivu Jana Patočky

Doprovodný program:

 • 11.00–12.30 Kolego, držíte to vzhůru nohama! Jak číst středověké filosofické rukopisy
  Dr. Phil. Pavel Blažek
  workshop
 • 14.30–16.00 Lze rozumem doložit existenci Boha?
  PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D., Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
  diskuse

 

Pozn.: Prosíme početnější skupiny zájemců, aby svou návštěvu předem ohlásili.

 

ZA PŘÍPADNÉ KOMPLIKACE SPOJENÉ SE ZMĚNOU TERMÍNU KONÁNÍ PROGRAMU
(Z 6. 11. NA 10. 11.) SE PŘEDEM OMLOUVÁME.

 

Více informací o ústavu naleznete na www.flu.cas.cz nebo na facebook.com

 

 

Akademické konferenční centrum
Místo konání: Husova 4, Praha 1
Datum a doba otevření: PONDĚLÍ 10. 11.
Kontakt: Mgr. Ing. Jan Kollmann, tel.: 221 183 356, 777 197 231, e-mail: kollmann@flu.cas.cz

 

Témata přednášek

 

 • 9.30–11.00 Oslí můstek mezi Barbarou a počítačem. O (ne)užitečnosti středověké logiky
  Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
 • 11.00–12.30 Vysokorychlostní společnost
  Filip Vostal, Ph.D.
  Někteří filosofové a společenští vědci se v posledních letech intenzivně zabývají otázkou zda, jak a proč moderní svět zrychluje. Tento příspěvek sleduje některé průlomové teze pojednávající o příčinách, mechanismech a důsledcích společenského zrychlení. V konkrétní rovině příspěvek zachycuje následující pozoruhodný paradox: společenskovědní výzkumy jasně ukazují, že čím dál více jedinců dnes trpí nedostatkem času, a to i přesto, že jsou obklopeni a denně používají stále rychlejší digitální a komunikační technologie. Nemělo by to však být naopak? Nemělo by používání rychlých technologií náš čas šetřit

 

Pozn.: Prosíme početnější skupiny zájemců, aby svou návštěvu předem ohlásili.

 

 

Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.
Místo konání: Na Florenci 3, Praha 1
Datum a doba otevření: STŘEDA 5. 11., 9:00–16:00
Kontakt: PhDr. Josef Förster, Ph.D., tel.: 739 455 764, e-mail: j.forster@seznam.cz

 

Témata přednášek

 • 9:00–10:00 Novozákonní apokryfy
  Mgr. Jan A. Dus, Th.D.
  Přednáška posluchače uvede do problematiky biblických apokryfů, vyprávění o Ježíšovi
  a učednících, která nejsou zapsána v bibli. Sice nejsou historicky spolehlivá, jsou však užitečná
  jako nepřímý zdroj informací o životě a smýšlení křesťanů v prvních staletích našeho letopočtu.
 • 10:15–11:15 Nemoci neznámé i známé – exkurze do středověké lékařské terminologie
  aneb Co zjistíme ze „Slovníku středověké latiny“

  PhDr. Hana Florianová
  Rozuměl by lékař dnešní doby terminologii, kterou používal lékař ve středověku? Pokud ano, označoval tehdejší termín totéž co dnes? Byly názvy jednoznačné a čím byly motivovány? A mohli byste onemocnět třeba „kapkou“ (gutta) či „zlou nemocí“ (malum mortuum) nebo „ohněm“ (ignis)? Dozvíte se zajímavosti z historické lékařské terminologie a nahlédnete do středověké medicíny prostřednictvím středověkých pramenů.
 • 11:30–12:30 Husitský chorál
  Mgr. ThLic. Jiří Žůrek, Th.D.
  Středověká liturgie v našich zemích byla povýtce latinská. Od počátku však do ní místy pronikal český živel. Největšího rozmachu dosáhla čeština v liturgii v 16. století. Jakou podobu tato liturgie měla? Jak a kdy tehdy zněly české zpěvy v kostele? Usychající kořen gregoriánského chorálu vydal právě v Čechách 16. století svůj poslední plod.
 • 13:30–14:30 Český Livius i Quintilian (Bohuslav Balbín SJ ‒ historik, literární vědec a učitel)
  PhDr. Martin Svatoš, CSc.
  Přednáška představí významného českého jezuitského učence 17. století Bohuslava Balbína (1621–1688) jako slovesného tvůrce, literárního teoretika, gymnaziálního učitele, hagiografa
  a historika českých dějin. Příspěvek zařadí Balbínovy literárně teoretické názory i praktické psaní historie do kontextu literárně estetického myšlení barokní doby. V názorech na slovesnou tvorbu
  se Balbín jeví jako pravý humanista, stoupenec ciceronského klasicismu, který však má pochopení
  i pro novou literární estetiku, tzv. nové umění elokvence. Přednáška dále představí Balbína jako hagiografa a historika a bude se snažit jeho dílo vyložit jako významný projev barokního vlastenectví katolických vzdělanců v českých zemích 17. a v první polovině 18. století.
 • 14:45–15:45 Řecké mýty v literatuře
  Mgr. Daniela Čadková
  Je možné zavřít Niobu do trójského koně? Může být Hercules slavným detektivem? Psal si Achilles deník? V přednášce ukážeme, jak se v evropské literatuře řecké mýty proměňují a berou na sebe zcela nové funkce.

 

Témata exkurzí

 • Komentovaná prohlídka15:00-16:00 Antické mýty na stanici Malostranská
  prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
  Stanici metra Malostranská zdobí barokní sochy z dílny slavného Matyáše Bernarda Brauna a na nejdůležitějším místě – u výstupu na povrch – stojí sousoší s Hermem hrajícím na flétnu
  a dívkou, která se k němu láskyplně vine. Jaký příběh vlastně zobrazuje tato socha, jejíž originál
  byl vytvořen kolem roku 1730? Proč bylo v roce 1978 právě na toto místo vybráno právě toto téma? Často okolo toho sousoší chodíme, aniž bychom si uvědomili, kolik vypovídá o Hermovi,
  dílně Matyáše Bernarda Brauna i o nás samotných.
  Pozn.: Sraz účastníků v 15:00 u stanice metra Malostranská.

 

Doprovodný program
Interaktivní program Dílny – program pro úzkou skupinu zájemců (max. 15 osob), kteří si chtějí „osahat” práci našich badatelů. Po dobu hodiny sezení se bude pracovat seminárním způsobem.

 • 10:00 – 11.15 Achilles nebo Brad Pitt aneb Jaká antika?
  Mgr. Eliška Poláčková
  Zabila Medea svoje děti, nebo ne? Vypadaly bílé antické sochy a chrámy vždycky tak, jak je známe dnes? A byli staří Římané oproti Řekům opravdu takoví zvrhlíci? Přijďte se přesvědčit, že zkoumání historie není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, a že náš pohled na minulost zásadním způsobem ovlivňuje naše vlastní současnost.

Prezentace knih publikovaných pracovníky Kabinetu pro klasické studia v knihovně KKS.

 

Více informací o kabinetu naleznete na www.ics.cas.cz a na www.facebook.com

 


14.10.2014