záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

13.11.2014

 

Místo konání: Gabčíkova 2362/10, Praha 8
Datum a doba otevření: 13.–14. 11., 9:00–16:00
Kontakt: PhDr. Jan Chodějovský, tel.: 286 010 120, e-mail: chodejovsky@mua.cas.cz

 

Témata exkurzí

 • Představení struktury a historie pracoviště, prezentace jedinečných archivních dokumentů
  jak z Archivu AV ČR, mapujících vývoj české vědy, tak z fondů Ústavu T. G. Masaryka, včetně archivních kulturních památek ve fondech MÚA AV ČR (diplom Nobelovy ceny za chemii udělený Královskou švédskou akademií věd ve Stockholmu v roce 1959 Jaroslavu Heyrovskému za objev
  a vývoj polarografické analytické metody; zakládací listina České akademie věd a umění z roku 1892).
 • Seznámení se strukturou českého archivnictví a podstatou archivní činnosti. Prohlídka budovy archivu a depozitářů.
 • Exkurze, besedy a přednášky na základě předchozí domluvy, jejichž obsah si mohou zájemci
  sami určit z několika základních tematických okruhů (dějiny vědy, vybraná témata českých dějin
  1850–1948, archivnictví, bibliografie, otázky studia rukopisů – kodikologie, lexikografie).
 • Prezentace publikací vydávaných ústavem, prodej knih se slevou.

 

Témata přednášek ve čtvrtek 13. 11.

 • 11:00 Edvard Beneš: 130 let. Vzestupy a pády československého politika.
  Mgr. Richard Vašek, Ph.D.
  Přednáška přehledově shrnuje životní osudy a dílo významného československého politika
  a státníka při příležitosti 130. výročí jeho narození. Toto výročí dává zároveň příležitost nejen
  k zamyšlení nad působením Edvarda Beneše, které je hodnoceno značně rozdílně, ale současně
  též i nad dramatickými českými a evropskými dějinami první poloviny dvacátého století.
 • 15:00 Byla to totalita?
  PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
  Přednáška si klade otázku, co to je „totalita“ a proč se ve veřejných diskuzích i v odborných debatách vedou vášnivé spory o vhodnost tohoto termínu. Na příkladech z českých i světových dějin přednáška ukáže historické kořeny tohoto pojmu a jeho možné alternativy.

Témata přednášek v pátek 14. 11.

 • 11:00 Orientální ústav a rozvoj vědy v Československu 1928–1938.
  Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D.
  V přednášce bude představen vznik a vývoj Orientálního ústavu v letech 1928-1938 a jeho činnost na poli kulturním a hospodářském. Jako příklad této činnosti se zaměřím na práci prvního českého resp. československého egyptologa Františka Lexy a jeho cesty do Egypta v roce 1931 a 1956. Přednáška bude doplněna o bohatý obrazový materiál fotografií a pohlednic z Egypta.
 • 15:00 Neznámé poklady našich knihoven. Nález pozdně středověké florentské rytiny
  v rukopise kapucínské knihovny v Žatci.

  Mgr. Stanislav Petr
  Rukopis latinské postily pocházející z kapucínské knihovny v Žatci ukrývá na vazbě unikátní rytinu florenského rytce Piera Baldiniho z 15.století. Mědiryt znázorňující výjevy ze života P. Marie
  je v našich sbírkách zcela ojedinělým nálezem.
   

Doprovodný program

SeminářProč nedělat vědu a historii zvláště

 • Mgr. Vít Strobach, Ph.D.
  Seminář pro střední školy
  Pozn.: Seminář se uskuteční v termínu a čase dle dohody.


Pozn.: Skupiny žádáme o rezervaci termínu.
 

Pozn.: V případě zájmu školních skupin o některou z výše uvedených přednášek je možné do 31. 10.
domluvit změnu času jejího konání (např. přesunutí na dopoledne, či druhý z Dnů otevřených dveří).
Pokud k tomu dojde, bude údaj o aktuálním času konání přednášky zveřejněn na webových stránkách ústavu ( www.mua.cas.cz ).
 

Více informací o ústavu naleznete na www.mua.cas.cz 

 

 

17.9.2014