záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

12.11.2014

 

Místo konání: Žitná 25, Praha 1
Datum a doba otevření: 12.–14. 11., 9:00–12:00, 13:00–15:30
(podle předem objednaných přednášek)
Kontakt: sekretariát ředitele, Kateřina Bílková, tel.: 222 090 702, e-mail: mathinst@math.cas.cz

 

Témata exkurzí

 • Středisko vědeckých informací – knihovna (největší veřejná matematická knihovna v ČR)
 • Středisko výpočetní techniky
 • Redakce matematických časopisů – vznik a vývoj matematických časopisů, které dnes
  MÚ AV ČR vydává. Zajímavosti z některých čísel. Jak se sázejí matematické publikace
  (typografický systém TEX). Redakční systém pro komunikaci s autory z celého světa.

Témata přednášek

 • Nekonečná čísla aneb Poznáte opici?
  RNDr. Petr Glivický, Ph.D.
  Kdo byl první člověk a byli jeho rodiče opice? Kolik zrn písku tvoří hromadu a proč pro stromy nevidíme les? Můžeme se ubytovat v plně obsazeném hotelu?Je každá žena tak nedostupná,
  jak se na první pohled zdá? Abychom nalezli odpovědi na tyto otázky, ukážeme si, jak vypadají nekonečná čísla, kde všude okolo nás se vyskytují a jaká nebezpečí nám při práci s nekonečnem hrozí.
  Pozn.: Přednáška je vhodná pro studenty SŠ.
   
 • Umíme zacházet inteligentně s inteligentními materiály?
  RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
  „Inteligentními“ nazýváme materiály, které si „pamatují“ něco ze své termo/magneto/elektro/mechanické historie. Na počítačové řízení inteligentních elektromechanických prvků nestačí dostupné komerční algoritmy a je třeba zapojit také normální rozum.
  Pozn.: Přednáška je vhodná pro studenty SŠ.
   
 • Jaká matematika se ukrývá v pražském orloji?
  prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.
  V roce 2010 jsme oslavili 600 let vzniku orloje na Staroměstském náměstí v Praze.
  Přednáška bude o tom, co vše orloj ukazuje a jaké matematické principy a triky k tomu využívá. Zmíníme se i o matematických a astronomických omylech, které provázejí pražský orloj již po staletí. Například před rokem 1979 byla na jeho astronomickém ciferníku nesprávně zakreslena kruhová oblast astronomické noci. Povíme si také o dalších významných kružnicích, jejichž rozměry a umístění na orloji by se daly ještě zlepšit. Dále ukážeme, jaká zajímavá matematika se ukrývá za bicím strojem pražského orloje.
  Pozn.: Přednáška je vhodná pro studenty SŠ.
   
 • O matematice a vzniku prostorových struktur (vzorků) v přírodě. Také o zvířatech i lidech.
  prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc.
  Bude vysvětlena základní myšlenka A. Turinga ukazující, jak z téměř homogenního počátečního stavu mùže vzniknout něco prostorově nehomogenního. Stručně bude zmíněno užití matematických modelů založených na této myšlence k vysvětlení některých procesů např. v embryogenezi nebo
  ve vývoji nádorů.
  Pozn.: Přednáška je vhodná pro studenty SŠ.
   
 • Jak a proč hledat zobecnění aneb Z geometrie přes aritmetiku k algebře a zpět
  PhDr. Filip Roubíček, Ph.D.
  Jednotlivé případy situací, které naznačují určitou pravidelnost, vybízejí k hledání obecného matematického vyjádření. Řešení úloh určitého typu modelováním lze zefektivnit nalezením obecně platného vztahu, zpravidla matematického vzorce. Proces zobecňování ukážeme na vytváření geometrických obrazců v trojúhelníkové síti. Pokusíme se najít různé cesty vedoucí k zobecňování
  a objevit souvislosti mezi popsanými pravidelnostmi.
  Pozn.: Přednáška je vhodná pro žáky ve věku 12–15 let.

 • Kolik mnohoúhelníků poskládáš ze čtyř trojúhelníků?
  PhDr. Filip Roubíček, Ph.D.
  Nejprve se zamyslíme nad poznatkem, že každý konvexní i nekonvexní mnohoúhelník lze rozložit
  na konečný počet trojúhelníků. Pak se omezíme na shodné rovnostranné nebo pravoúhlé trojúhelníky a ukážeme si, že počet možných mnohoúhelníků se výrazně zmenší. Jak to bude
  v případě čtyř trojúhelníků? Lze v tomto případě najít všechny možnosti? Kolik jich existuje?
  Jaký budou mít tvar? Co platí pro jejich obvod? Hledání odpovědí na tyto a další otázky bude
  náplní interaktivního semináře z elementární geometrie.
  Pozn.: Seminář je vhodný pro žáky ve věku 10–12 let.
   
 • Archimédův výpočet čísla π.
  doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
  Povíme si příběh 2200 let starého výpočtu, který je poučný i dnes. Vysvětlíme, jak Archimédes číslo π počítal a jak dosáhl na svou dobu nevídané přesnosti. Jeho metoda nebyla po 1300 let překonaná. Na závěr si na Archimédově výpočtu ukážeme, že není radno věřit všemu, co počítač vypočítá.
  Pozn.: Přednáška je vhodná pro studenty SŠ.
   
 • Gravitace a vesmír.
  Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D.
  V této přednášce populární formou shrneme současný pohled na roli gravitace ve vesmíru.
  Ukážeme základní aspekty Einsteinovy obecné relativity, budeme hovořit o neeuklidovské geometrii, zakřiveném prostoročase, sluneční soustavě, neutronových hvězdách, černých děrách, galaxiích
  a kosmologických modelech. Ukážeme, že bez znalosti Einsteinovy obecné relativity by nemohl fungovat navigační systém GPS. Dotkneme se též současných otevřených otázek v teoretické fyzice, jako je temná hmota a temná energie. Ukážeme, jak se fyzikální zákony mikrosvěta mohou
  v kosmologii projevit i na těch největších škálách. Budeme také hovořit o tom, že matematika je, stejně jako např. teleskop či urychovač částic, důležitým nástrojem při poznávání vesmíru.
  Pozn.: Přednáška je vhodná pro studenty SŠ.

 • Digitální matematická knihovna pro 21. století.
  RNDr. Jiří Rákosník, CSc.
  Česká digitální matematická knihovna volně přístupná prostřednictvím Internetu (http://dml.cz),
  která dnes obsahuje více než 300 000 stran odborných matematických textů vydaných v českých zemích, se stala významnou součástí Evropské digitální matematické knihovny. Ukážeme, jak se digitální knihovna vytváří a v čem se ta matematická liší od jiných a povíme si o odvážných vizích matematiků pro knihovnu 21. století.
  Pozn.: Přednáška je vhodná pro studenty SŠ.
   
 • Simulace, superpočítače... a matematika.
  Ing. Jakub Šístek, Ph.D.
  Díky počítačům dnes můžeme věrně simulovat fyzikální, technické či biologické jevy, o kterých naši předchůdci získávali představu pouze pozorováním, experimenty a nebo vůbec ne. Dnešní simulace sahají od každodenního virtuálního testování v inženýrských firmách až po unikátní vědecké výpočty umožňující s novou přesností nahlédnout či přímo vysvětlit další a další přírodní jevy. Tyto náročné výpočty jsou prováděny na velmi výkonných paralelních počítačích, tzv. superpočítačích, které mají mnohonásobně větší výkon než běžné PC. Povíme si, co superpočítače jsou, jaké úkoly mohou řešit a jak matematika často hraje na pozadí takových simulací klíčovou roli. Zmíníme několik projektů,
  na jejichž řešení se v Matematickém ústavu AV ČR podílíme, např. aerodynamické výpočty létajícího hmyzu nebo pokročilé metody pro efektivní vizualizaci proudění.
  Pozn.: Přednáška je vhodná pro studenty SŠ.

 • O matematice a cestách do zaměstnání.
  Mgr. Marie Tichá, CSc.
  Společně se zamyslíme nad touto situací: Dojíždíme z domova vlastním autem do zaměstnání.
  Do stejného zaměstnání dojíždějí svými auty i naši přátelé, kteří bydlí v okolních místech.
  Nikomu z nás nejezdí do místa zaměstnání ani vlak, ani autobus, tramvaj, ...
  Budeme přemýšlet o tom, co dělat, abychom na dopravě ušetřili. V naší práci se bude prolínat počítání s úvahami finančními. Půjde ale také o hledání kompromisu a dohody.
  Pozn.: Přednáška je vhodná pro žáky ZŠ ve věku 10–13 let.
   

Program v angličtině Lectures to be delivered in English (for high school students):

 • Infinite numbers, or, do you recognize a monkey?
  RNDr. Petr Glivický, Ph.D.
  Who was the first man, and were his parents monkeys? How many grains of sand form a pile,
  and why do we not see the forest for the trees? Can we check in to a fully occupied hotel? Is every woman as inaccessible as she seems to be at first sight? In order to find answers to these questions, we show what infinite numbers look like and wherethey appear in our world, and point out some of the dangers of working with infinity.
   
 • The magic of numbers. From great discoveries to applications.
  prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.
  The purpose of this lecture is to provide an overview of many interesting properties of natural numbers and to demonstrate their numerous appearances and applications in areas such as graph theory, geometry, cryptography, image processing, and computer tomography. In particular, we will present the main ideas of error-detecting and error-correcting codes, digital signatures, RSA method based on large prime numbers, JPG compression, and finite element methods.
   
 • Gravity in our universe.
  Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D.
  In this lecture, we will discuss the current views on the role of gravity in the universe. We will briefly discuss the principal aspects of the Einstein gravity, we will mention the non-Euclidean geometry,
  a curved spacetime, the Solar System, neutron stars, black holes, galaxies and cosmological models. We will show that the Global Positioning System (GPS) would not work without knowledge of the Einstein theory of relativity. We will also comment on open questions of current theoretical physics
  – the existence of the dark matter and the dark energy. We will also point out that mathematics can be as useful as a telescope or an accelerator in discovering new properties of our universe.
   
 • Archimedes' calculation of the number π.
  doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
  We will tell a story of a 2200 year old calculation and we will see how we can learn from it even today. We will explain how Archimedes computed the number π with an unprecedented accuracy.
  His method was not outperformed for 1300 years. Finally, the Archimedes' calculation will help us to understand why computers can sometimes get wrong results.


Pozn.: Program přednášek bude sestavován postupně po dohodě se zájemci. Předchozí domluva
           a rezervace účasti nutná.

 

Více informací o ústavu  a průběžně aktualizovaný program přenášek naleznete
na www.math.cas.cz

 

 

17.9.2014