záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

5.11.2014

 

Místo konání: Valentinská 1, Praha 1

Datum a doba konání: STŘEDA 5. 11., 10:00–16:00
Kontakt: PhDr. Iveta Krejčířová, tel.: 224 800 274, e-mail: krejcirova@slu.cas.cz

 

Témata exkurzí

  • Knihovna Slovanského ústavu – výstavka nových publikací vydaných Slovanským ústavem, seznámení s fondy a s provozem knihovny, časopisy Slavia, Byzantinoslavica, Germanoslavica
  • Oddělení dějin slavistiky a slovanských literatur – aktuální úkoly soudobé literární vědy
    o evropských a slovanských literaturách, katalog Slavik, výzkum ruské emigrace v meziválečném Československu
  • Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie –od lístečků k elektronické databázi: způsoby zpracování překladových slovníků (rusko-český, ukrajinsko-český, slovinsko-český); ukrajinská dialektologie (Zakarpatí)
  • Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie – Slovanský ústav jako centrum českého výzkumu staroslověnských a církevněslovanských památek, staroslověnský jazyk a písemnictví na Velké Moravě a v Čechách, historické vztahy Byzance a slovanských zemí


Více informací o ústavu naleznete na www.slu.cas.cz a FB stránkách

 

5.9.2014