záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

5.11.2014

 

Oddělení medicínské zoologie

Místo konání: Klášterní 212, Valtice, okres Břeclav

Datum a doba otevření: STŘEDA 5. 11., 9:00-15:00

Kontakt: RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D., tel.: 519 352 961, e-mail: rudolf@ivb.cz
 

Témata exkurzí
 • Prohlídka přístrojového vybavení pracoviště, včetně molekulárně-genetické laboratoře
  – ukázka vybraných technik (PCR, Real-timePCR, Reverse line blotting)
 • Pozorování vybraných zástupců hematofágních členovců (klíšťata, komáři, ovádi),
  včetně jejich makro- i mikroskopických ukázek
 • Mikroskopické pozorování vybraných zástupců bakterií a protozoí
 • Pozorování buněčných linií, sérologické metody v praxi
 • Ukázka pomůcek a metod využívaných při terénních sběrech bezobratlých a obratlovců
  (vlajkování klíšťat, pasti na odchyt komárů, živolovné pasti na odchyt hlodavců)

Témata přednášek

 • Emergentní zoonózy – izolace pro vědu nových mikroorganismů z hematofágních členovců
  i obratlovců
 • Hrozba nových exotických nákaz
 • Představení evropských projektů 7. rámcového programu EU řešených pracovištěm
  ve Valticích
 • Diskuse návštěvníků se členy týmu k aktuálním otázkám výzkumu zoonóz

 

Pozn.: Přednášku, včetně doby konání, je potřeba domluvit předem,
uskuteční se pouze v případě zájmu většího počtu posluchačů a její téma se může změnit.

 

Doprovodný program

 • Promítání filmu Komáří ráj – fenomén lužního lesa

 

 

  

5.9.2014