záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

13.11.2014

 

Místo konání: Pod Vodárenskou věží 2, Praha 8
Datum a doba konání: 5.–6. 11., 9:00–12:00
Kontakt: Ing. Dana Kuželová, tel.: 266 052 183, e-mail: kuzelova@cs.cas.cz

 

Témata přednášek

 • Hledáme chyby a odvracíme katastrofy.
  Mgr. Jan Kuřátko
  V průmyslu se pro testování funkčnosti a bezpečnosti vestavěných zařízení, což jsou zařízení
  s řídící elektronikou jako např. auta, letadla a roboti, využívají počítačové simulace. Vývoj metod
  a efektivních algoritmů pro takové testování je velmi důležitý, protože vede ke zvýšení spolehlivosti výrobků a snižování nákladů při výrobě. V přednášce si ukážeme techniku, jak najít skryté chyby, které v průmyslu běžně používané metody odhalí jen s obtížemi.
 • Jak včas a bezpečně zaparkovat?
  Mgr. Ondřej Konár a Mgr. Ivan Kasanický
  Tuto otázku řeší denně tisíce řidičů. Velkým problémem je zejména parkování nákladních vozidel. Pravidla pro bezpečnostní přestávky jsou přísná a kapacita parkovacích míst je omezená. Představíme unikátní systém vyvíjený ve spolupráci ÚI s dalšími partnery za podpory TAČR,
  který umožní řidičům nákladních vozidel zjistit předpokládanou obsazenost nejbližších dálničních parkovišť v čase jejich očekávaného příjezdu. Vývoj takto složitého systému obnáší mnoho typů problémů od informatických (přenos, zpracování a skladování obrovského množství dopravních dat) přes matematicko-statistické (identifikace vhodného predikčního modelu) po psychologické (efektivní způsob distribuce předpovědi řidičům). Přednáška bude zároveň názornou ukázkou, jak se lze
  z „ ničeho“ přiblížit k funkčnímu systému, který může významně pomoci.
 • Zaostřování obrazu pomocí matematických metod.
  RNDr. Iveta Hnětynková a Ph.D., Mgr. Marie Kubínová
  Jedním z příkladů praktické aplikace matematiky je zpětné zaostřování obrazu (například fotografií nebo videí), kdy se snažíme rekonstruovat ostrý obraz z jeho rozmazané verze na základě znalosti typu rozmazání. Problémem této rekonstrukce je její vysoká citlivost na šum (chyby), který vzniká
  na čipu a je v rozmazaném obrázku vždy přítomen. Pokud je šum ignorován, výsledek je tímto šumem dominován a je obvykle zcela nepoužitelný. Pomocí praktických ukázek se seznámíme s problémem zaostřování obrazu a jeho matematickou formulací.
 • Rozhodovací pravidla v analýze dat.
  RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
  Na každém kroku nás provází rozhodování jako proces volby jedné možnosti z několika alternativ. Často je třeba se rozhodovat na základě naměřených dat. Například lékař se rozhoduje pro určitou léčbu pacienta na základě velkého počtu klinických a laboratorních veličin. Jak se ale v takové záplavě dat vyznat? Prezentace vysvětlí principy statistických a informatických metod pro klasifikační a shlukovou analýzu, jejichž cílem může být např. určit diagnózu pacienta. Jinou úlohou je rozčlenit pacienty do shluků tak, aby pacienti v rámci jednoho shluku měli podobné symptomy.
 • Jednoduché nerozhodnutelné problémy.
  Mgr. Karel Chvalovský
  Každý programátor občas napíše program, který se dostane do nekonečné smyčky a nikdy se tedy nezastaví. Klasický výsledek říká, že neexistuje obecný algoritmus (program) jak takové programy rozpoznávat - problém zastavení je algoritmicky nerozhodnutelný. Ukážeme pár jiných problémů, které jsou sice na první pohled jednoduché, přesto také algoritmicky nerozhodnutelné.

Pozn.: Prosíme skupiny, aby svou účast ohlásily předem.

 

Více informací o ústavu naleznete na www.ustavinformatiky.cz


5.9.2014