záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

13.11.2014

 

Místo konání: V Holešovičkách 41, Praha 8
Dopravní spojení: zastávka Vychovatelna,
autobus č. 201 od stanice Nádraží Holešovice na lince metra C,
tramvaj č. 3, 10 od stanice Palmovka na lince metra B, od stanice Kobylisy na lince metra C
Datum a doba konání: 13.–14. 11., 9:00–15:00
Kontakt: Michaela Synková Maladiová, tel.: 266 009 492, e-mail: synkovam@irsm.cas.cz
Ing. Tomáš Suchý, Ph.D., tel.: 266 009 287, e-mail: suchy@irsm.cas.cz


Témata exkurzí

 • Oddělení struktury a vlastností materiálů
  Příprava nových geopolymerních materiálů. Aparatury pro tepelné zpracování organických odpadů. Analytické přístroje pro rozbor surovin s vysokým obsahem uhlíku. Přístroje pro termickou analýzu materiálů. Tavicí proces skel a jeho modelování: příprava skel tavením
   
 • Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
  Příprava nanokompozitních materiálů pro náhrady tvrdé tkáně. Příprava polymerních nanovláken. Příprava biokeramických nanočástic. Mechanické zkoušky kompozitních materiálů
   
 • Oddělení geochemie
  Prvky, sloučeniny a částice kolem nás. Textura a složení materiálů aneb Optická a elektronová mikroskopie, plynová chromatografie a porozimetrie v geologii, ekologii a průmyslu.
  Příprava a řezání vzorků pro mikroskopická pozorování a výroba výbrusů a nábrusů hornin.
  Studium výbrusů a nábrusů v polarizačním mikroskopu
   
 • Oddělení seismotektoniky
  Zemětřesení ve světě a v České republice. Demonstrace seismografů
   
 • Oddělení inženýrské geologie
  Czech Geo – EPOS. Informace o infrastrukturním projektu zaměřeném na dlouhodobý monitoring projevů geodynamických procesů. TecNet – dlouhodobý 3D monitoring pohybů na zlomech v Evropě, střední Asii, Jižní Americe. Sledování pohybů na zemském povrchu z družic (použití metod radarové interferometrie u nás)

 

Témata přednášek

 • Obří sesuvy na vulkanických ostrovech
  10:00, Jan Blahůt budova B
  Přednáška představí práci našich vědeckých pracovníků, kteří zkoumají obří sesuvy na Kanárských ostrovech.
  El Hierro je nejmladším a také vulkanicky nejaktivnějším ostrovem souostroví a v geologické minulosti na něm došlo nejméně ke dvěma rozsáhlým sesuvům a není vyloučené, že by k dalšímu mohlo dojít
  i v blízké budoucnosti.
   
 • Promítání filmuTavicí proces skel a jeho modelování: příprava skel tavením 
  10:30, Jaroslav Kloužek, budova A, 2. patro – laboratoř LAM
  Přednáška seznámí posluchače se základními typy a vlastnostmi skel. Budou promítány záznamy vysokoteplotního sledování tavicího procesu skel v laboratorních podmínkách, interakce skelné taveniny s bublinami plynů a žáruvzdornými materiály. 3D animace seznámí s výsledky matematického modelování reálných tavicích zařízení.
   
 • Geotermální energie a možná vyvolaná zemětřesení
  11:00, Leo Eisner, budova D, 1. patro – posluchárna
  Přednáška bude diskutovat možné získávání tepla a elektrické energie z geotermálních vrtů,
  které jsou plánovány v Litoměřicích a Tanvaldu. Veřejností často diskutovaná vyvolaná zemětřesení budou v podrobnosti diskutována a zejména bude spojeno s praktickou ukázkou jejich sledování.
   
 • Lidé a sesuvy – peruánské Andy, Kanárské ostrovy, Česká republika
  11:30, Jan Klimeš, budova D, 1. patro – posluchárna
  Přednáška shrne vědecké poznatky a příklady sesuvů z různých koutů světa i ČR, které ukazují,
  jak mohou ovlivňovat sesuvy lidskou společnost, ale také do jaké míry mohou lidé ovlivňovat vznik sesuvů a jak moc jsou zodpovědní za škody, které tyto přírodní procesy působí.

Pozn.: Termín exkurze či přednášky prosíme rezervovat předem na e-mailu: synkovam@irsm.cas.cz.

 

 

Téma výstavy

 • Expozice Různorodý svět pod mikroskopem – tematická výstava fotografií
  1.–15. 11., prostory jídelny ústavu, budova B, 1. patro
  Viděli jste někdy křídlo mouchy nebo zrnko prachu pod mikroskopem?


Doprovodný program

 • Ukázka práce samohybné pásové vrtné soupravy
  9:00 – Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
  Pohyb v terénu, manévrování, stavění věže, ukázka vrtání jádrově i šnekovým vrtákem.
 • Ukázka laserového skenování
  9:15 – Ing. Jan Balek
  Přesný pozemní skener ILRIS 3D umožňuje nasnímat mračno bodů s milimetrovou přesností,
  ze kterého se následně dá vytvořit přesný model reliéfu nasnímaného předmětu.
 • Ukázka přípravy nanovláken
  9:30 – Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. a Ing. Zbyněk Suchard
 • Použití elektronového mikroskopu nejen v geologii
  9:45 – Mgr. Jana Schweigstillová, Ph.D.

 

Více informací o ústavu naleznete na www.irsm.cas.cz

 

17.9.2014