záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Genetické modifikace DNA rostlin – proč a jak?

1.11.2014

Biologické centrum Akademie věd ČR, v. v. i., v Českých Budějovicích také nabízí školám v Jihočeském kraji možnost pozvat si v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednášejícího přímo do školy. V případě zájmu o konkrétní přednášku kontaktujte přednášejícího na uvedené e-mailové adrese a domluvte si s ním termín jeho návštěvy.
 
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA
 
Datum a čas konání: 1.-15. listopadu 2014
 

Přednášející: doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.,  Ústav molekulární biologie rostlin, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Kontakt: briza@umbr.cas.cz


Geneticky modifikované organismy (GMO) a rostliny zvlášť jsou realitou již značnou řadu let. Od roku 1977, kdy se prokázalo, že půdní bakterie Agrobacterium tumefaciens přirozeně integrují některé své geny do genomu určitých druhů rostlin, se vyvíjely metody umělého vnášení cizorodé DNA do rostlinného jaderného genomu, nejprve pro účely základního výzkumu, ale záhy s velmi praktickými cíli. Dnes se transgenoze rostlin stala jedním z nástrojů moderního šlechtitelství. Buněčné jádro však není jediným místem, kde se vyskytuje genetická informace, v rostlinné buňce ji nacházíme také v mitochondriích a plastidech. Proč se dělá transgenoze rostlinné DNA a jakým způsobem, se můžete dozvědět na této přednášce.

 

 

 

9.9.2014