záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Věda na dotek

8.11.2014

 

Interaktivní program Program vhodný pro děti

 

VÝSTAVA
 
Datum a čas konání: 8.-14. listopadu 2014, 10:00–18:00
Univerzita Karlova v Praze

 

Nenechte si ujít expozice 1. lékařské fakulty, 3. lékařské fakulty, Matematicko-fyzikální fakulty, Fakulty tělesné výchovy a sportu či Pedagogické fakulty. Výstavy jsou interaktivní nebo je doplňují doprovodné akce. Jsou přístupné všem věkovým skupinám, kterým představují to nejzajímavější z vědecké práce fakult. Zájemci mohou navštívit fyzikální demonstrace, proniknout do tajů lidského organismu, seznámit se s Projektem 35, který je zaměřen na prevenci rakoviny prsu a řadu dalších.

 

  • 8.-9. 11. – 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • 10. 11. Spolek mediků českých
  • 11. 11. – Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
  • 12. 11. – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • 13. 11. – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • 14. 11. – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Více informací k výstavám:

 

Sobota, 8.11. 2014
10.00 zahájení výstavy
11.00 přednáška: doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D a MUDr. Viktor Kočka, Ph.D: Diagnostické a léčebné možnosti moderní kardiologie
12.00 projekce krátkých dokumentárních filmů
13.00 přednáška: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.: Neurobiologie úzkosti a strachu
16.00 projekce hraného filmu

 

Neděle, 9.11.2014
11.00 přednáška: doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc: Představují exotické virové krvácivé horečky riziko pro naší populaci?
12.00 projekce krátkých dokumentárních filmů
13.00 přednáška: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., Diabetes mellitus – epidemie moderního věku
15.00 divadelní skeč z operačního sálu s Lumírem Tučkem v roli doktora
16.00 projekce hraného filmu
18.00 ukončení výstavy

 

 V průběhu výstavy si návštěvníci budou moci nechat změřit tlak, vyzkoušet oblečení operatérů, získat informace o studiu na naší fakultě a další překvapení je čeká přímo na místě.

 

Přednášky
8.11. 11.00 doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D a MUDr. Viktor Kočka, Ph.D: Diagnostické a léčebné možnosti moderní kardiologie

Přednáška seznámí s oborem kardiologie a představí moderní možnosti v diagnostice i léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Zaměřena bude především na informace o moderní léčbě akutního infarktu myokardu pomocí přímé perkutánní koronární intervence a krátce zmíní i výzkumné projekty, které v současné době probíhají v Kardiocentru 3.LF UK.


8.11. 13.00 prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.: Neurobiologie úzkosti a strachu
V přednášce je popsán evoluční význam úzkosti a strachu a vysvětleny mechanismy zpracování hrozivých podnětů v mozku. Současná neurověda kromě modelu úlekové reakce, který využívá při studiu neurobiologie úzkosti, umožňuje pomocí tzv. zpětného maskování doložit význam nevědomí (Freud) a defaultní charakter základních úzkostných rekcí na ohrožující podněty. Úleková reakce může být posílena buď podmíněným stimulem (model strachu) nebo kontextem (model úzkosti). V přednášce bude také popsána úloha biologických (laktát) a psychologických (anxiogenní kognitivní schémata) spouštěčů úzkosti.

 

9.11. 11.00 doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc: Představují exotické virové krvácivé horečky riziko pro naší populaci?

Virové krvácivé horečky jsou těžké virové infekce exotického původu, charakterizované výskytem hemoragických komplikací a vysokou smrtností. Tyto infekční choroby se vyskytují, až na výjimky v tropických oblastech světa, ale v souvislosti s rozvojem letecké dopravy a stále narůstající migrací obyvatelstva i turistického ruchu, existuje reálné nebezpečí zavlečení těchto onemocnění i do naší oblasti. Riziko importu těchto horeček není v našich podmínkách příliš vysoké, ale diagnostika může být obtížná pro malou zkušenost lékařů a také možnosti léčby, profylaxe a očkování jsou dosud velmi omezené. Vzhledem k extrémní nebezpečnosti některých těchto onemocnění rovněž existují oprávněné obavy ze zneužití původců některých z nich, zejména virů Ebola či Marburg, jako biologického bojového prostředku či k teroristickému útoku.


9.11. 13.00 prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.,  Diabetes mellitus – epidemie moderního věku

Zatímco v roce 1972 trpělo diabetem v Čechách a na Moravě 270 000 lidí, nyní je to 3x více – asi 800 000 nemocných. Diabetes se šíří epidemicky a ve věku nad 60 let trpí diabetem každý čtvrtý až pátý obyvatel české republiky. Asi 40 000 pacientů má tzv. diabetes mellitus 1. typu způsobený destrukcí beta buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu – místu, ve kterém vzniká inzulín. Více než 600 000 pacientů trpí diabetem 2.typu, který je v naprosté většině případů spojen s obezitou či nadváhou.
V přednášce autor seznámí s fascinujícím přehledem výzkumu diabetu, který je spojen s udělením 3 Nobelových cen. Na příkladech výzkumu na 3. lékařské fakultě UK ukáže příčiny destrukce beta – buněk u diabetu 2. typu a seznámí posluchače s novými principy léčby diabetu.

10. 11. Spolek mediků českých

V průbehu dne si návštěvníci stanovište Spolku mediků českých můžou vyzkoušet obvazové techniky a základy první pomoci,na makete lidského tĕla si mohou vyzkoušet přiložit makety orgánů na správné pozice.V malým kvízu o medicíne si otestujete své znalosti a zdarma Vám v případě záujmu bude zmeřen krevní tlak.
 

  • 13. 11. – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

  • 14. 11. – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

RNDr. Vojtěch Žák, PhD., formou zábavných fyzikálních pokusů podrobněji nahlédne na mnohdy „ běžné“ jevy a ukáže , že jsme jejich součástí.
Výstava fotografií “Věda v obrazech” autora Doc. RNDr. Stanislava Daniše, PhD. návštěvníkům zprostředkuje detailnější pohled na fyzikální experimenty.  

 

7.11.2014