záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Výsledky vyhledávání

Rozšířené vyhledávání

Výsledky vyhledávání

Zobrazené akce: historie
Počet nalezených akcí: 47
Relevance: 38%
ico-html Knihovna AV ČR, v. v. i.
Den otevřených dveří, Praha, 1., 3.–7., 10.–14. listopadu 2014, historie, sociologie
Národní 3, Praha 1; Jenštejn 26
Aktualizováno: 30.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  DOD
Relevance: 100%
ico-html Archeologie a 2. světová válka
3. listopadu 2014, Praha, přednáška, historie
Archeologie bojišť a objektů souvisejících s válečnými operacemi let 1939–1945 je mezioborovým tématem s komparací výsledků archeologického bádání a písemných, ikonografických a etnografických pramenů.
Aktualizováno: 22.10.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA
Relevance: 75%
ico-html Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Den otevřených dveří, 3. listopadu 2014, historie, Jihomoravský kraj
Veveří 97 – vchod z Resslovy ulice, Brno
Aktualizováno: 17.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  DOD
Relevance: 63%
ico-html Shakespeare a lidé na okraji (tuláci, kramáři, prostitutky)
03. listopadu 2014, Pardubický kraj, přednáška, jazyk a literatura, historie
Shakespeare a lidé na okraji (tuláci, kramáři, prostitutky)
Aktualizováno: 5.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky_Regiony
Relevance: 75%
ico-html Shakespearův Othello
03. listopadu 2014, Pardubický kraj, přednáška, jazyk a literatura, historie
Shakespearův Othello
Aktualizováno: 5.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky_Regiony
Relevance: 88%
ico-html Protektorátní Praha
4. listopadu 2014, Praha, přednáška, historie
Prostřednictvím své knihy autor zavede zájemce na místa konspiračních schůzek odbojářů, do bytů rodin podporovatelů parašutistů připravujících atentát na Reinharda Heydricha, do kanceláří krycích firem Sicherheitsdienstu, do tajné porodnice...
Aktualizováno: 17.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA
Relevance: 75%
ico-html Shakespearův Othello
4. listopadu 2014, Praha, přednáška, jazyk a literatura, historie
Shakespearův Othello
Aktualizováno: 5.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA
Relevance: 100%
ico-html Středověká škola
4. listopadu 2014, Praha, přednáška, historie
Přiblížíme vám dobu, kdy byla nejbližší spolupracovnicí kantora rákoska a latina byla jazykem vzdělanců.
Aktualizováno: 3.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA
Relevance: 75%
ico-html Technické stavby brněnského podzemí
4. listopadu 2014, Jihomoravský kraj, přednáška, historie
Přednáška se zaměří na technické stavby brněnského podzemí, kterých se dochovalo velké množství a ve velmi dobrém statickém stavu.
Aktualizováno: 8.8.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky_BRNO
Relevance: 88%
ico-html Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Den otevřených dveří, 5. listopadu 2014, historie, Praha
V Holešovičkách 41 (areál ÚSMH AV ČR), Praha 8
Aktualizováno: 17.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  DOD
Relevance: 75%
ico-html Archeologie přemyslovské pevnosti
5. listopadu 2014, Praha, přednáška, historie
Přednáška přibližuje mezioborový výzkum raně středověkých hradišť na příkladu lokality Praha – Královice. Toto místo vzniklo na počátku 10. století zřejmě jako jedna z mocenských opor prvních Přemyslovců v jejich středočeském panství.
Aktualizováno: 6.10.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA
Relevance: 63%
ico-html Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Den otevřených dveří, 5.–6. listopadu 2014, historie, Praha
Na Florenci 3, Praha 1, Puškinovo náměstí 9, Praha 6
Aktualizováno: 17.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  DOD
Relevance: 75%
ico-html Co se mohlo a nemohlo stát v jeskyni Býčí skála
6. listopadu 2014, Jihomoravský kraj, přednáška, historie
Pověstný soubor archeologických předmětů a kosterních pozůstatků lidí z jeskyně Býčí skála v Moravském krasu je stále hledaným námětem populárních článků.
Aktualizováno: 24.7.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky_BRNO
Relevance: 75%
ico-html Církev a nacionalismus. Příklady z meziválečného období
6. listopadu 2014, Praha, přednáška, historie
Přednáška se bude věnovat propojení fenoménu katolické církevní identity a nacionalismu v dějinách 19. a 20. století na příkladu vývoje v českém i německém prostředí.
Aktualizováno: 14.8.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA
Relevance: 63%
ico-html Dějepisné atlasy, pravdivý obraz historie? Nejen o Akademickém atlasu českých dějin
6. listopadu 2014, Praha, přednáška, historie; svět vědy
Člověk, prostor a čas, téma dějepisné atlasové kartografie. První dějepisné atlasy z 18. století, domácí atlasová kartografie a svět.
Aktualizováno: 17.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA
Relevance: 75%
ico-html Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Den otevřených dveří, 6. listopadu 2014, historie, Jihomoravský kraj
Veveří 97 – vchod z Resslovy ulice, Brno
Aktualizováno: 5.11.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  DOD
Relevance: 100%
ico-html Tereziánské reformy školství
6. listopadu 2014, Praha, přednáška, historie
Někdy můžeme ve školství zaslechnout povzdech: „To je jak za Marie Terezie!“. Jak ale probíhala tehdejší školská reforma?
Aktualizováno: 3.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA
Relevance: 75%
ico-html Čeští cestovatelé v průběhu věků
06. listopadu 2014, Pardubický kraj, přednáška, historie
Češi odjakživa toužili podívat se někam dále, než byly pohraniční hory.
Aktualizováno: 5.8.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky_Regiony
Relevance: 100%
ico-html (Ne)mlčící svědkové historie aneb Historické nápisy „třikrát jinak“
7. listopadu 2014, Praha, přednáška, historie
Historické nápisy jsou památkami na pomezí památek písemných a hmotných – uměleckých děl i předmětů každodenního života.
Aktualizováno: 18.8.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA
Relevance: 75%
ico-html Jak šla voda Prahou?
7. listopadu 2014, Praha, přednáška, životní prostředí; historie
Již jedna z nejstarších historických zpráv o Praze popisuje rozvodněnou Vltavu, která někdy po polovině 10. stol. poškodila dřevěný most či lávku přes řeku.
Aktualizováno: 3.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA

1 2 3