záznamy online přednášek

Newsletter AV ČR

vedaprozivot.cznakladatelství ACADEMIA

 

www.otevrenaveda.cz

 

Hledej v programu

Generální partner

Skupina ČEZ

 

Mediální partner

 

Česká televize

 

Partneři

 

Neuron

Partneři

Univerzita Karlova

Partneři

GE Aviation

Partneři

Bayer

Partneři

IBM

Partneři

EON

 

logofacebook-small.jpg

Výsledky vyhledávání

Rozšířené vyhledávání

Výsledky vyhledávání

Zobrazené akce: podvečerní
Počet nalezených akcí: 93
Relevance: 49%
ico-html Na nohy lyže, ale na auto ližiny!
6. listopadu 2014, Jihomoravský kraj, přednáška, jazyk a literatura
V přednášce představíme příručky a slovníky jazyka českého, které na internetu zpřístupnili pracovníci Ústavu pro jazyk český.
Aktualizováno: 17.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky_BRNO
Relevance: 49%
ico-html Návštěva digitalizační dílny
6. listopadu 2014, Jihomoravský kraj, přednáška, digitální technologie
Ukázka digitalizace a zpracování e-knihy
Aktualizováno: 17.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky_BRNO
Relevance: 49%
ico-html Prohlídka knihovny
6. listopadu 2014, Jihomoravský kraj, přednáška, jazyk a literatura
Komentovaná prohlídka knihovny
Aktualizováno: 17.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky_BRNO
Relevance: 49%
ico-html Práce s Academic Search Complete (EBSCO)
6. listopadu 2014, Středočeský kraj, seminář, svět vědy
Databáze Academic Search Complete je celosvětově nejhodnotnější a nejucelenější odborná multidisciplinární databáze plných textů obsahující více než 8 500 plnotextových periodik včetně více než 7 300 recenzovaných časopisů.
Aktualizováno: 2.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky_Regiony
Relevance: 49%
ico-html Vliv neznamená hrozbu: úvahy o vzájemném obohacování jazyků
6. listopadu 2014, Zlínský kraj, přednáška, jazyk a literatura
Vliv neznamená hrozbu: úvahy o vzájemném obohacování jazyků
Aktualizováno: 5.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky_Regiony
Relevance: 59%
ico-html Čeští cestovatelé v průběhu věků
06. listopadu 2014, Pardubický kraj, přednáška, historie
Češi odjakživa toužili podívat se někam dále, než byly pohraniční hory.
Aktualizováno: 5.8.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky_Regiony
Relevance: 59%
ico-html Muži a ženy z pohledu neurofyziologie
7. listopadu 2014, Praha, přednáška, biologie
Muži a ženy jsou v mnoha fyziologických ohledech odlišní, podobně jako se liší samečkové a samičky řady živočichů.
Aktualizováno: 15.8.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA
Relevance: 59%
ico-html Může být práce riziková?
7. listopadu 2014, Plzeňský kraj, přednáška, medicína
Budou popsány nejčastější rizikové faktory na pracovišti – hluk, vibrace, stereotypní pohyby, fyzická zátěž, ale i psychická zátěž, směnná práce a 12-hodinové pracovní směny.
Aktualizováno: 4.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky_Regiony
Relevance: 49%
ico-html Tafonomie (aneb jak se mění lidské pozůstatky v čase) a hledání ztracené identity
7. listopadu 2014, Praha, přednáška, svět vědy, kriminalistika
Proces postupného rozkladu či konzervace lidských pozůstatků je ovlivněn komplexem faktorů okolního prostředí.
Aktualizováno: 29.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA
Relevance: 59%
ico-html DámePráci.cz – inovativní aplikace pro uchazeče i zaměstnavatele
10. listopadu 2014, Praha, seminář, digitální technologie
Seminář provede posluchače projektem DámePráci.cz a představí inovativní aplikaci DámePráci.cz jak z pohledu uchazečů a uchazeček o práci, tak i zaměstnavatelů.
Aktualizováno: 6.10.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA
Relevance: 49%
ico-html Elektrické signály mozku a srdce
10. listopadu 2014, Jihomoravský kraj, přednáška, svět vědy
Posluchači budou seznámeni s vývojem špičkových technologií pro elektrofyziologii v neurologii a kardiologii.
Aktualizováno: 17.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky_BRNO
Relevance: 49%
ico-html Globální problémy životního prostředí
10. listopadu 2014, Jihomoravský kraj, přednáška, svět vědy
Neustálé proměny prostředí planety Země jsou silným faktorem ovlivňujícím životní prostředí současné civilizace.
Aktualizováno: 25.7.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky_BRNO
Relevance: 59%
ico-html Ještě tato generace bude žít v komunismu. Představy o změnách životního stylu v letech 1956–1965
10. listopadu 2014, Praha, přednáška, historie
Přednáška by měla představit vize českých odborníků (ekonomů, sociologů) týkající se změn životního stylu v éře socialismu a nadcházejícího komunismu, jak byly formulovány především na konci padesátých a na začátku šedesátých let.
Aktualizováno: 5.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA
Relevance: 49%
ico-html Laser - 54 let poté
10. listopadu 2014, Jihomoravský kraj, přednáška, svět vědy
54 let po prvním laserovém záblesku vznikla široká paleta laserů sloužících v mnoha oborech lidské činnosti.
Aktualizováno: 25.7.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky_BRNO
Relevance: 59%
ico-html Minulost v přítomnosti: tradiční lidové slavnosti mezi romantismem a postmodernou
10. listopadu 2014, Praha, přednáška, svět vědy
Tradiční lidové slavnosti mají v dnešní společnosti stále své místo, proměňuje se však jejich funkce a význam. Je to jen romantický výlet do světa prababiček, nepotřebné sentimentální haraburdí, efektní podívaná či důležitá součást života?
Aktualizováno: 15.8.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA
Relevance: 49%
ico-html Shakespeare a zrod anglického divadla
10. listopadu 2014, Liberecký kraj, přednáška, jazyk a literatura, historie
Shakespeare a zrod anglického divadla
Aktualizováno: 19.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky_Regiony
Relevance: 49%
ico-html Ze života společenského hmyzu
10. listopadu 2014, Praha, přednáška, svět vědy
O názorech na vývoj hmyzích společností od jednoduchých společenstev tmelených pouze rodinnými pouty, přes různě složité komuny až po ty nejsložitější a nejvyspělejší společenské útvary, pro něž má věda označení eusociální, tj. pravé společenské, kam patří mravenci, termiti nebo společenské vosy a včely.
Aktualizováno: 17.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA
Relevance: 59%
ico-html Bilirubin – zázračný lék pro 21. století
11. listopadu 2014, Praha, přednáška, medicína
Bilirubin je přirozenou látkou našeho těla, známou především jako původce žlutého zbarvení pokožky při žloutence.
Aktualizováno: 15.8.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA
Relevance: 49%
ico-html Co prozrazují česká rčení o historii slov
11. listopadu 2014, Jihomoravský kraj, přednáška, jazyk a literatura
Frazém (jinak též úsloví, rčení) je ustálené spojení slov, která jsou zpravidla použita ve speciální funkci, resp. ve speciálním významu, odlišné od významu nebo funkce ve spojeních nefrazeologických.
Aktualizováno: 17.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky_BRNO
Relevance: 49%
ico-html Divadlo anglické renesance
11. listopadu 2014, Praha, přednáška, historie, svět vědy
Přednáška představí alžbětinské divadlo v kontextu anglické renesance, zaměří se na divadlo jako instituci, na divadelní budovy a divadelní provoz, inscenační způsob, divadelní řeč, herce, publikum a naznačí význam divadla pro kulturu anglické renesance.
Aktualizováno: 17.9.2014
Týden vědy a techniky 2014  ›  sd  ›  udalosti  ›  kalendar  ›  prednasky__PRAHA